Wim Bogaerts, Martin Guilliams, Koen Bostoen en Jo Van Steenbergen ontvangen ERC Consolidator Grant

(13-12-2016) Wim Bogaerts, Martin Guilliams, Koen Bostoen en Jo Van Steenbergen ontvangen een prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council, elk ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro.

Deze beurzen laten de jonge onderzoekers toe om gedurende vijf jaar grensverleggend onderzoek uit te voeren en hun eigen onderzoeksteam uit te bouwen.

De UGent-laureaten haalden allen een bovengemiddelde score. Voor Koen Bostoen en Jo Van Steenbergen is het al hun tweede ERC grant.

De European Research Council of ERC is een onderdeel van het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, Horizon 2020, en viert volgend jaar haar tiende verjaardag.

In totaal zijn nu reeds 52 ERC beurzen verbonden aan de UGent.

De laureaten en hun projecten

Met de ERC Consolidator Grant kunnen de UGent-onderzoekers de komende jaren stevig inzetten op hun onderzoeksdomein:

  • Wim Bogaerts (vakgroep Informatietechnologie, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) creëert in het project PhotonicSwarm een nieuw soort programmeerbare optische chips die ingezet kunnen worden voor datacommunicatietoepassingen en sensoren, maar ook voor optische berekeningen zoals versleuteling van beveiligde glasvezelverbindingen.
  • Martin Guilliams (vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie, faculteit Wetenschappen) Dit ERC project heeft als doel om de factoren te identificeren die een unieke weefselfunctie verschaffen aan macrofagen en deze cellen toelaat om lang te overleven in organen. Deze kennis zou moeten toelaten om nieuwe therapieën te ontwikkelen voor ziektes waar macrofagen een centrale rol spelen.
  • Koen Bostoen (vakgroep Talen en Culturen, faculteit Letteren en Wijsbegeerte) zal met de grant het project BantuFirst ERC-CG uitbouwen. Hiervoor brengt hij een uniek interdisciplinair team van archeologen, archeobotanici en historisch taalkundigen samen om onderzoek te doen naar de eerste Bantoe-taalgemeenschappen ten zuiden van het Centraal-Afrikaanse evenaarswoud. Binnen dit project zal onder meer veldwerk gedaan worden in streken van Congo waar nog nooit een archeoloog voet heeft gezet.
  • Jo Van Steenbergen (vakgroep Talen en Culturen, faculteit Letteren en Wijsbegeerte) zal in het MMS-II project focussen op de laatmiddeleeuwse periode in het Midden-Oosten en het grote aantal teksten over de geschiedenis van de islam dat toen geproduceerd werd. Een betere en andere benadering en interpretatie van deze teksten kan een belangrijke invloed hebben op de huidige kennis van de islamgeschiedenis. Met de fondsen voor het MMS-II project worden de oude Arabische teksten dieper en verder ontleed en bestudeerd met het oog op nieuwe interpretaties.