Dichter Leonard Nolens is eredoctor aan de UGent

Dichter Leonard Nolens (vergrote weergave)

Dichter Leonard Nolens

(28-03-2018) De Vlaamse dichter Leonard Nolens (1947) ontving op dinsdag 17 april het diploma van doctor honoris causa voor een indrukwekkend literair oeuvre dat in een halve eeuw tot stand is gekomen.

Leonard Nolens is een van de meest geprezen en geprijsde schrijvers van de naoorlogse literatuur in Vlaanderen en bij uitbreiding van het Nederlandse taalgebied. Zowat alle literaire onderscheidingen met prestige zijn de inmiddels zeventigjarige dichter te beurt gevallen. Tijdens het schrijverschap heeft de auteur ook driemaal een verzameld dichtwerk tot stand gebracht. Dat kan geen enkele andere dichter in ons taalgebied zeggen. Het werk van Nolens wordt ook bestudeerd aan universiteiten, waaronder de UGent, en komt aan bod in tal van hoorcolleges over hedendaagse Nederlandse poëzie.

De UGent roemt een imposant schrijverschap dat geen lezer onberoerd laat. Naast de culturele betekenis van Nolens’ dichterschap wordt met dit institutionele eredoctoraat het onmiskenbare belang van de poëzie in de wereld van vandaag onderstreept. In het ruim tweehonderdjarig bestaan van de academische instelling is Leonard Nolens de eerste Nederlandstalige dichter die deze eer te beurt valt.

Deze bijzondere academische onderscheiding werd uitgereikt aansluitend op een colloquium dat volledig aan de dichter was gewijd.

Praktisch

Het symposium en de uitreiking van het eredoctoraat vonden plaats op dinsdag 17 april 2018 in de zaal ‘De Markt’ van de Oude Vismijn, Rekelingestraat 5, 9000 Gent.

- Symposium van 14 tot 16 uur 30. Georganiseerd door de KANTL, Poëziecentrum en de vakgroep Letterkunde (afdeling Nederlands) van de Universiteit Gent.

- Uitreiking eredoctoraat om 17 uur

Info

Stephanie Lenoir
Persdienst UGent
T 09 264 82 76
persdienst@ugent.be

Lees meer artikels over: