Eredoctoraat voor professor Guy Smagghe voor zijn onderzoek rond groenere landbouw

(20-11-2019) Prof. Smagghe (vakgroep Plant en Gewas - faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) kreeg op 15 november een eredoctoraat van de Universiteit van Madrid (UPM) op basis van zijn onderzoek rond insecten die belangrijk zijn in de landbouw.

In zijn dankwoord zei prof. Smagghe:

"Deze erkenning en extra aandacht stimuleren de fascinatie voor wetenschappelijk onderzoek met insecten zoals rupsen, kevers, bladluizen, hommels en andere wilde bijen. De meeste insecten zijn van de Jura-periode, van 201 tot 145 miljoen jaar geleden. Alexander von Humboldt, die 250 jaar geleden geboren werd, verstond ook al de verbanden in de natuur en de interactie met de landbouw, en was daarmee grondlegger van de ecologie en natuurbehoud.”

Prof. Smagghe werkt al 26 jaar samen met het labo entomologie van de UPM in Madrid, en heeft samen met hen al meerdere doctoraten samen succesvol afgewerkt. Dit onderzoek focust op een meer groene gewasbescherming, wilde bijen en hun bestuivingsdiensten. Tijdens zijn verblijf in Madrid bezocht hij ook het park aan de Rio rivier en hij benadrukt het belang ervan.

“Het park is 10 kilometer lang en is een zeer goed voorbeeld van een landschapspark met veel groene infrastructuur, en dit zorgt voor meer biodiversiteit in een grote stad als Madrid. Het verhoogt de levenskwaliteit van onze wilde bijen en ook de inwoners.”