Eredoctoraten voor Michel Vandenbroeck en Petra Broomans

(31-01-2020) Michel Vandenbroeck (vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en Pieternella Broomans (vakgroep Letterkunde) werden eredoctor aan Uppsala University.

Eredoctor, of doctor honoris causa, is een titel die wordt toegekend aan wie een buitengewone wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd of onderzoek aan de universiteit heeft. De faculteiten van Uppsala University stellen de eredoctoren aan. De plechtigheid vond plaats op 31 januari.

Faculteit Pedagogische Wetenschappen

Michel Vandenbroeck is hoofddocent in de familiepedagogiek. Hij doceert en doet onderzoek naar beleid en praktijk in de zorg en het onderwijs voor jonge kinderen, en de relatie daarvan met het gezinsbeleid. Hij onderzoekt specifiek processen van inclusie en uitsluiting, en van ondersteuning door ouders in contexten van toenemende diversiteit.
Het onderzoek van prof. Vandenbroeck geniet enorme internationale belangstelling en erkenning op het gebied van pedagogiek en sociaal werk, met name in verband met voorschools onderzoek. Zijn wetenschappelijke output is indrukwekkende en hij is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties. Hij zet zich sterk in voor sociale rechtvaardigheid en diversiteit, en levert geregeld bijdragen aan het publieke discours.
Hij is een voorvechter van de rol van onderzoek bij het bevorderen van de ontwikkeling van kwalitatieve en inclusieve kleuterscholen voor kinderen en gezinnen met verschillende achtergronden.

Faculteit Letteren: Petra (Pieternella) Broomans

Petra Broomans, hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gastprofessor aan de Universiteit Gent, is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van Zweedse literatuur, literatuur door en voor vrouwen, en de overdracht van cultuur door vrouwen.
Prof. Broomans is bijzonder actief in het benadrukken van vrouwelijke schrijvers en heeft verschillende samenwerkingsprojecten opgezet met literatuur- en genderonderzoekers, niet in het minst via het universitaire U4Society Network.
Petra Broomans was ook verantwoordelijk voor de educatieve samenwerking tussen afdelingen in Groningen, Uppsala en Sichuan. Haar vele succesvolle jaren aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn cruciaal geweest voor de promotie van Zweedse en Scandinavische literatuur in Nederland.

Read more about Honorary Doctorates at Uppsala University