UGent-eredoctoraat voor professor terrorismestudies Martha Crenshaw

(13-09-2016) Op 15 september reikt de Universiteit Gent op voordracht van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een eredoctoraat uit aan professor Martha Crenshaw, pionier in terrorismestudies.

Over Martha Crenshaw

Martha Crenshaw is een van de pioniers en grondleggers van de terrorismestudies. Ze startte haar onderzoek
meer dan 40 jaar geleden, toen het vakgebied nog ongekend terrein was in de sociale wetenschappen.
Terrorisme, zoals beschreven in haar cruciale studie ‘The Causes of Terrorism’ (1981), is een contextgebonden politiek fenomeen bij uitstek. De context is de essentie in het begrijpen van terrorisme, en van de redenen die groepen en individuen tot geweld motiveren.
Het blijft een van de meest geciteerde artikels in dit onderzoeksgebied.

Programma

  • Verwelkoming door professor Anne De Paepe, rector
  • Laudatio door professor Rik Coolsaet
  • Uitreiking van het eredoctoraat
  • Toespraak door professor Martha Crenshaw
  • Toespraak door de heer Bart Somers

Praktisch

Donderdag 15 september 2016 om 16 uur in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

De pers wordt vriendelijk uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via .

Info

Stephanie Lenoir
Persverantwoordelijke UGent
T 09 264 82 76 - M 0472 96 82 81