Eredoctoren delen hun inzichten

(23-02-2023) Naar aanleiding van Dies Natalis 2023 reikt de UGent 5 facultaire eredoctoraten uit. Een aantal eredoctoren geven in aanloop naar Dies Natalis een lezing, waarin ze graag hun expertise en inzichten delen.

Professor Bernd Nidetzky: symposium on Biotechnology

Professor Bernd Nidetzky is wetenschappelijk directeur van het Oostenrijkse Centrum voor Industriële Biotechnologie en hoofd van het Instituut voor Biotechnologie en Biochemische Technologie aan de Technische Universiteit van Graz.
Prof. Nidetzky verricht fundamenteel en toegepast onderzoek naar enzymen in de context van biokatalytische synthese, synthetische biologie en reactietechniek. De nadruk ligt op koolhydraatactieve enzymen en enzymen die werken op vaste interfaces.
Tijdens het symposium op Campus Coupure zal prof. Nidetzky het zelf kort hebben over de Frontiers in Biotechnology.

  • Woensdag 22 maart, 15 uur
  • Campus Coupure, auditorium E2
  • Prof. Nidetzky wordt voorgedragen door de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Professor Jaap Wagenaar: lesmoment rond One Health

Professor Wagenaar is als onderzoeker een voortrekker binnen het domein van de antibioticaresistentie en het campylobacteronderzoek waar hij een zeer grote impact heeft gehad op het reduceren van antibioticagebruik. Hij wordt als een belangrijk onderzoeker gezien in het One Health verhaal.
Professor Wagenaar zal een les geven rond One Health aan de studenten Diergeneeskunde in het eerste bachelorjaar, in het kader van het vak Epidemiologie.

  • Donderdag 23 maart, 14.30 uur
  • Campus Coupure, auditorium Oehoe (gebouw E)
  • Prof. Wagenaar wordt voorgedragen door de faculteit Diergeneeskunde

Professor P. Jeffrey Brantingham: seminarie over The future of big data policing for law enforcement agencies

Professor P. Jeffrey Brantingham richt zich met zijn onderzoek op het begrijpen van menselijk gedrag in complexe omgevingen, met behulp van materiële en digitale sporen die het gedrag achterlaat. De rode draad in zijn onderzoek is de zoektocht naar fundamentele modellen van patronen van criminaliteit en crimineel gedrag, en het gebruik van simulatie en wiskundige methoden om counterfactuals te creëren waartegen geobserveerde criminaliteits- en gedragspatronen kunnen worden geëvalueerd.

In de aanloop naar de uitreiking van het eredoctoraat organiseert de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie van de Universiteit Gent een studieseminarie over de toekomst van big data policing bij de Belgische politie. Tijdens dit studieseminarie zal professor P. Jeffrey Brantingham zijn expertise en inzichten met betrekking tot predictive policing delen.

Professor Pieter Cullis: Lipid nanoparticle delivery systems: from concept to clinical applications

Professor Cullis is een natuurkundige en biochemicus bekend om zijn bijdragen op het gebied van lipide nanodeeltjes (LNP). Die nanodeeltjes zijn essentieel gebleken als afgiftesysteem voor de huidige mRNA-vaccins, die wereldwijd een grote doorbraak kenden in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Prof. Cullis is vooral bekend vanwege de ontwikkeling van ioniseerbare kationische lipiden, die zorgen voor de binding van het anionisch mRNA.

  • Donderdag 23 maart, 16.30 uur
  • Campus Heymans, auditorium A
  • Prof. Cullis wordt voorgedragen door de faculteit Farmaceutische Wetenschappen