Nagelaten geschriften van Etienne Vermeersch voorgesteld

(08-10-2019) Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt doken in de archieven van Vermeersch met het vuistdikke boek Nagelaten geschriften als resultaat.


Etienne VermeerschMet het overlijden van filosoof Etienne Vermeersch (emeritus professor aan de UGent) in januari van dit jaar is een hele bibliotheek aan kennis en wijsheid teloorgegaan. Om dat verlies een klein beetje te beperken doken Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt, collega’s en intieme vrienden van Vermeersch, in zijn archieven met het vuistdikke boek Nagelaten geschriften als resultaat.

Nagelaten geschriften bevat een reeks teksten over de thema’s die Etienne Vermeersch zijn hele leven bezighielden. Het boek bevat wetenschappelijke en filosofische artikelen die voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnen en toespraken, nota’s en opiniestukken die hij in de loop van zijn lange academische carrière schreef over zaken als identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking en kunst. De teksten geven de tijdgeest weer van de voorbije decennia en maken duidelijk hoezeer Etienne Vermeersch zijn stempel drukte op de mentaliteitswijzigingen die tijdens zijn leven plaatsvonden.

Een fragmentje uit de inleiding van Nagelaten geschriften:

“Vermeersch had de reputatie een koele ‘ultrarationalist’ te zijn, maar in wezen werd hij gedreven door passie en empathie. Hij verdroeg menselijk noch dierlijk lijden, wond zich op over elke vorm van onrecht en maakte zich grote zorgen over de levenskwaliteit van de toekomstige generaties. Soms gaf hij zelf aan dat hij zoveel mogelijk zijn emoties negeerde, maar dat klopt niet. Hij kon bijvoorbeeld diep ontroerd worden door een kunstwerk of een compositie, of zich kwaad maken over onrechtvaardigheden. Zijn rationaliteit stond niet tegenover emotionaliteit, maar tegenover irrationaliteit.”