Europese Commissie prijst UGent voor uitmuntende kwaliteit internationale masters

(22-06-2017) De UGent-opleiding International Master of Science in Fire Safety Engineering is door de Europese Commissie geselecteerd als bijzondere ‘success story’.

Daarmee zet Europa de UGent en haar stevige track record in internationale onderwijssamenwerking bijzonder in de kijker.

Sinds 2004 is de UGent betrokken bij de organisatie van een toenemend aantal ‘Erasmus Mundus Joint Master Degrees’ (EMJMD). Deze intensieve vorm van internationale onderwijssamenwerking op hoog niveau wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie. Sinds 2014 gebeurt dit onder de vleugels van het Erasmus+ programma.

Studenten die deelnemen aan een EMJMD studeren in minstens twee verschillende EU-landen. Na afloop ontvangen zij een gezamenlijk diploma. De UGent is betrokken bij de organisatie van tien internationale masteropleidingen met lopende of afgelopen financiering vanuit Erasmus Mundus. In de volgende weken volgt selectienieuws over eventuele nieuwe Europese erkenningen.

Met betrekking tot de International Master of Science in Fire Safety Engineering (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) waardeerde het selecterende panel in het bijzonder de kwaliteit, relevantie en de verwezenlijkingen van deze opleiding, die door professor Bart Merci aan de UGent wordt gecoördineerd. De alumni nemen wereldwijd toonaangevende posities in, zowel in de praktijk als in de academische wereld. De International Master of Science in Fire Safety Engineering staat tegelijk ook te boek als ‘good practice example’ op het Erasmus+ Project Platform.

Professor Guido Van Huylenbroeck, Academisch Directeur Internationalisering en sinds 2004 drijvende kracht achter de International Master of Science in Rural Development (IMRD, faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen), zal op uitnodiging van de Europese Commissie op 27 juni de keynote speech verzorgen op de jaarlijkse internationale conferentie van Erasmus Mundus coördinatoren. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar recente EU-beleidsthema’s zoals de versterking van de link tussen het beroepenveld en het onderwijs, en de verhoging van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van de afgestudeerden. Deze uitnodiging is tevens een teken van erkentelijkheid voor de inspanningen van de UGent op dit vlak.

Dat een Erasmus Mundus Joint Master Degree niet enkel voor een selectief gezelschap voorbestemd hoeft te zijn, maar ook grotere groepen studenten kan bereiken, wordt bewezen door de International Master in Marine Biological Resources (IMBRSea, faculteit Wetenschappen, dr. Tim Deprez). Maar liefst 102 studenten die 33 nationaliteiten vertegenwoordigen zullen in september starten aan deze opleiding die aan de UGent wordt gecoördineerd. Ze is de verderzetting van een opleiding die eerder reeds door de Europese Commissie financieel werd ondersteund. Na een aantal jaren van succesvolle organisatie op eigen kracht, kwam er vorig jaar opnieuw een EU-selectie als EMJMD met bijhorende financiering.

Vanaf het academiejaar 2017-18 wordt de UGent ook volwaardig mede-inrichtende partnerinstelling van de Master of Arts in Global Studies (EMGS, professoren Eric Vanhaute en Koen Vlassenroot). Daarmee zijn de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent samen voor het eerst mee betrokken bij de organisatie van een EMJMD. Deze opleiding is één van de langstlopende EMJMDs en wordt gecoördineerd aan de Univerität Leipzig. Net als de Master in Fire Safety Engineering werd ze door de Europese Commissie recent erkend als ‘good practice example’.

Het model van de EMJMDs kent ook navolging buiten de  context van het Erasmus+-programma: zo is de UGent sinds kort ook partner in de organisatie van de International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINREM, faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Prof. Gijs Du Laing). Deze opleiding wordt ingericht onder de auspiciën van de Knowledge and Innovation Community (KIC) ‘Raw Materials’, waarmee het European Institute of Innovation & Technology (EIT) de link legt tussen onderzoek, innovatie en onderwijs in de grondstoffensector.

Meer informatie