Levensreddend project EVapp van start in Hoogstraten

EVapp in het UGent-magazine Durf Denken (vergrote weergave)

EVapp in het UGent-magazine Durf Denken

(02-03-2017) Op 1 maart is in Hoogstraten het EVapp-project van start gegaan. De Emergency Volunteer Application mobiliseert bij een hartstilstand medisch geschoolde vrijwilligers om de tijd tot de aankomst van de spoeddiensten te overbruggen.

De lancering in Hoogstraten is een pilootproject van EVapp, een start-up in het kader van het UGent-initiatief Durf Ondernemen.

Het project is een samenwerking met de stad Hoogstraten, het hulpcentrum 112 Antwerpen en de Provinciale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

 

11.000 hartstilstanden per jaar in België

Er vinden in België ongeveer 11.000 hartstilstanden plaats buiten het ziekenhuis. “De eerste 5 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als iemand in die periode start met reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) aansluit, is de kans op overleven het grootst”, vertelt Thomas Tackaert, één van de initiatiefnemers. In meeste regio’s in België schommelt de aanrijtijd voor ambulances tussen de 8 à 12 minuten. Een burgerhulpverlener is misschien sneller en kan daarom het verschil maken.

Naar AED en slachtoffer

Concreet werkt het als volgt: als iemand de 112-centrale contacteert omwille van een vermoedelijke hartstilstand, dan activeert deze de klassieke urgentiemiddelen (ambulance of PIT en MUG), en meerdere vrijwilligers. Dit gebeurt via EVapp. EVapp bekijkt welke burgerhulpverleners zich in de buurt van het slachtoffer bevinden en stuurt hen naar het slachtoffer en de AED. Dit kan zowel via de navigatie in de applicatie voor smartphones, als via sms voor de vrijwilligers die niet over een smartphone beschikken. Kunnen er geen vrijwilligers worden gevonden, dan verloopt de urgentie-dienstverlening gewoon op de klassieke manier.
“Het gebruik van een AED in het proces is belangrijk”, benadrukt Thomas Tackaert. “Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Zonder AED zou dit niet kunnen, waardoor de overlevingskansen slinken.”

EVapp in Hoogstraten

Iedereen die voor zijn werk of studie of privé heeft leren reanimeren kan burgerhulpverlener worden. Registreren kan via de website EVapp.org.
Het EVapp-initiatief start in Hoogstraten. Tijdens dit pilootproject zal voor de eerste maal real life data worden verzameld over burgerhulpverlening in België. De cijfers uit het buitenland zijn alvast hoopgevend, zo verdubbelde de overleving in Nederland na invoering van een vergelijkbaar initiatief.

Info

EVapp in Durf Denken (p. 31)

Thomas Tackaert - EVapp vzw
M 0484 70 61 19
thomas.tackaert@evapp.org
Website EVapp
Link: naar de persmap en beeldmateriaal