UGent en UZ Gent screenen evenwicht van slechthorende Vlaamse baby's

(30-01-2018) Vanaf juni 2018 wordt het evenwicht van alle slechthorende baby’s in Vlaanderen gescreend. Slechthorende baby’s hebben immers meer kans op een verstoord evenwicht. Het gaat om een wereldprimeur.

Vanaf juni 2018 krijgen alle slechthorende baby’s in Vlaanderen, gemiddeld 120 per jaar, een screening van het evenwicht wanneer ze 6 maanden zijn. Slechthorende baby’s hebben meer kans op een verstoord evenwicht, en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Hoe vroeger de screening, hoe vroeger de behandeling om de gevolgen te beperken.
De UGent en het UZ Gent ondersteunen de komende vier jaar alle Vlaamse referentiecentra gespecialiseerd in gehoorproblemen bij de opstart van de screening. Vlaanderen is de eerste regio ter wereld die deze screening uitrolt bij alle slechthorende baby’s.

120 slechthorende baby’s per jaar

Elke pasgeboren baby in Vlaanderen krijgt een gehoortest bij Kind en Gezin. Het resultaat van deze test is niet goed bij 1% of 600 baby’s per jaar. Kind en Gezin verwijst de baby daarop door naar een referentiecentrum gespecialiseerd in gehoorproblemen. Prof. Ingeborg Dhooge legt uit: “Het centrum, zoals het UZ Gent, gaat na of er inderdaad een gehoorverlies is en wat de oorzaak daarvan is. Bij 20% of 120 baby’s per jaar in Vlaanderen zien we een blijvend gehoorverlies. Een belangrijk deel van deze baby’s zal ook te kampen hebben met een afwijking in het evenwichtsorgaan.”

Het belang van een vroege evenwichtsscreening

“Wanneer je evenwicht niet goed werkt, heeft dat gevolgen voor de motorische ontwikkeling van baby’s”, licht prof. Leen Maes van de Universiteit Gent toe. “Ze leren moeilijker rollen, zitten, lopen en vallen vaker. Maar ook nadien blijven kinderen moeite hebben met balans en beweging en zijn de gevolgen zichtbaar op de
schoolse vaardigheden.”
Een vroege screening leidt tot een vroege start van de revalidatie. Zo kan de revalidatie de gevolgen voor de ontwikkeling zo klein mogelijk houden.

Naar een screening voor alle slechthorende baby’s

Niet alle erkende Vlaamse centra bieden vandaag de screening van het evenwicht standaard aan voor slechthorende baby’s. Daar komt dus verandering in. De vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen van de UGent en de dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde van het UZ Gent starten een project op. “De UGent en het UZ Gent zullen vier jaar lang de centra begeleiden bij de toepassing van de screening. Alle ouders die kort na de geboorte te horen krijgen dat hun kind een blijvend gehoorprobleem heeft, krijgen vanaf juni 2018 de uitnodiging voor een evenwichtsscreening,” bevestigt prof. Dhooge.

De partners van het project

Alle Vlaamse referentiecentra van Kind en Gezin die gespecialiseerd zijn in gehoorproblemen nemen deel aan het project. De artsen van Kind en Gezin zullen ouders van slechthorende baby’s aanmoedigen om na de screening van het gehoor ook het evenwicht te laten testen. Dat kan in dezelfde referentiecentra. Ook de
Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en ouderverenigingen van kinderen met een gehoorstoornis ondersteunen het project.
Momenteel bereiden de UGent en het UZ Gent een vlotte start voor in alle centra in juni 2018. Het project krijgt financiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Info

Projectwebsite

Karlien Wouters
T 09 332 69 02