Hoe feedback geven aan grote groepen? De 7 tips van Niko Verhoest

(15-06-2022) Als je lesgeeft aan grote groepen studenten, dan is het lastig om individuele feedbackmomenten doorheen het jaar in te lassen.

Terwijl feedback geven net een inherent deel is van het leerproces aan de UGent. Met een doordachte aanpak kan jij als lesgever ook bij grote groepen veel impact hebben op dat individuele leerproces. Professor Niko Verhoest deelt inspirerende tips.

Professor Niko Verhoest (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) geeft al drie jaar het vak ‘fluïdomechanica’ aan zo’n 170 studenten in de tweede bachelor. “Ik geef zowel de theorie, als de oefeningen. De groep is te groot om aan studenten individueel feedback te geven. De tijdsbelasting zou voor mezelf te groot zijn.”

De tips van Niko:

Tip 1: Geef op vaste momenten feedback.

Bij elke oefeningenles geeft Niko klassikaal feedback op opdrachten via Ufora: “Om de basisformules in de vingers te krijgen, nodig ik de studenten vrijblijvend uit om voor elk practicum een tweetal makkelijke vraagstukken op te lossen. Ik geef vooraf duidelijk mijn doelstelling mee, namelijk de meest gemaakte fouten eruit halen en die bespreken in de les.”

Tip 2: Zet een vraag-antwoordforum in Ufora op als een indirecte manier om feedback te geven.

Niko: “Op het forum, waar studenten anoniem vragen kunnen stellen, zijn mijn antwoorden soms vrij uitgebreid dat je het ook als feedback kan zien.”

Tip 3: Verlaag de drempel door te werken met geanonimiseerde antwoorden.

Niko: “Door te werken met geanonimiseerde antwoorden binnen het discussieforum in Ufora ligt de focus op het antwoord, en niet op de student achter het antwoord. Ik verzamel de anonieme reacties via het forum en begin mijn les met collectieve feedback hierop. Met deze feedback wil ik de fouten achter redeneringen duidelijk maken en de methodiek verduidelijken waarmee ze wel tot een correct antwoord komen. Wie de fouten maakt, doet er eigenlijk niet toe. Ik ben ervan overtuigd dat studenten veel meer leren uit fouten dan uit een correct antwoord. Daarom los ik zelf ook nooit oefeningen op in de les. Ik laat hen in groepjes van vier nieuwe oefeningen oplossen. Zo kunnen ze elkaar onderling helpen en feedback geven. Ook krijgen groepjes soms de mogelijkheid om onderling te overleggen." Dit is een aanpak die Niko opzette samen met de ACTIVO-antenne van zijn faculteit. "Lukt het echt niet, dan ben ik er uiteraard om ze verder te helpen.”

Tip 4: Bij grote groepen moet je duidelijk communiceren dat je feedback aan het geven bent.

Niko: “Ik geef nu explicieter dan vroeger aan wanneer ik feedback geef. Dit door het aan te kondigen en door in de titel van de slide ‘feedback’ te zetten. Want anders beseffen studenten dat niet altijd.”

Tip 5: Als je feedback wil geven, kondig dan ruim van tevoren aan wat je van plan bent

... en dat je bijvoorbeeld hun geanonimiseerde oefeningen zal gebruiken voor feedback. Zo weten ze wat ze kunnen verwachten.

Tip 6: Probeer ook tijd vrij te maken om te kijken wat de studenten doen met je feedback.

Niko: “Sommige problemen zie ik daardoor al een pak minder opduiken.”

Tip 7: Laat studenten in hun comfortzone.

Niko: “Laat liever geen studenten naar voren komen om oefeningen aan het bord te maken. Ik probeer zoveel mogelijk drempels weg te halen: geanonimiseerde antwoorden mogelijk maken, nooit denigrerend doen over foute antwoorden, ze laten samenwerken in groepjes waardoor een fout antwoord geen persoonlijke, maar een groepsaangelegenheid wordt, benadrukken wat goed was (positieve feedback), enzovoort.”

Meer weten over feedback geven?