UGent- onderzoek op Galapagos: akkoord met Charles Darwin Foundation

(05-10-2019) Het akkoord zorgt ervoor dat de UGent vanaf nu onderzoeksprojecten eenvoudiger kan opstarten en uitvoeren op de Galapagos-eilanden in Ecuador.


Ecuador is één van de meest biodiverse landen ter wereld, en is wereldwijd bekend door het baanbrekende werk van Charles Darwin dat de basis vormde voor zijn evolutietheorie. Van 4 tot en met 6 oktober bezoekt rector Rik Van de Walle op de Galapagos een aantal UGent onderzoeksprojecten.

Uitdagend onderzoek

Tal van UGent-medewerkers onderzoeken op de Galapagos-eilanden, in nauwe samenwerking met de Ecuadoriaanse universiteit ESPOL, al jaren de biodiversiteit en de bijzondere ecosystemen. Galapagos schildpadHet blijft zeer uitdagend en duur om er hoog- wetenschappelijk onderzoek te organiseren.

Er is bijna geen labo-infrastructuur en onderzoekers moeten alles zelf meebrengen:

Het onderzoek ter plaatse is niet altijd zonder gevaar. De onderzoekers zwemmen in verontreinigde gebieden en komen soms in aanraking met zeer woelig water en/of agressieve dieren. Het is als onderzoeker belangrijk de grenzen van je eigen fysieke lichaam te kennen en ook in uitdagende omstandigheden moet je kunnen samenwerken met een diversiteit aan mensen. Mensenkennis is onontbeerlijk voor een onderzoeker op de Galapagoseilanden, je moet rekening houden met de belangen van de onderzoekers, de lokale bevolking en de stakeholders.

Prof Peter Goethals, Aquatische ecologie en Waterbeheer.

Galapagos onder waterOnderzoekers werken lange dagen en moeten zo efficiënt en gedisciplineerd mogelijk gegevens verzamelen en metingen uitvoeren.

Uiteenlopende expertises

Het in stand houden van een bijzonder ecosysteem vraagt om kennis uit verschillende onderzoeksdisciplines. De UGent stelde een team samen van onderzoekers met zeer uiteenlopende expertises:

 

  • Zout oceaanwater omzetten in drinkbaar water in bijzonder ecosysteem.

Dit wateronderzoek moet de levenskwaliteit van zowel de lokale bevolking als van de bijzondere ecosystemen verbeteren. De bedoeling is iedereen te kunnen voorzien van drinkbaar water zonder dat de natuur hiervan de dupe wordt. Een eiland geeft een extra uitdaging voor watervoorziening omdat de beschikbaarheid heel sterk onderhevig is aan milieu- en klimaatschommelingen.

Een eiland is een extra uitdagende omgeving voor watervoorziening omdat de beschikbaarheid heel sterk onderhevig is aan milieu- en klimaatschommelingen. Bovendien moeten we rekening houden met een fluctuerend toeristenaantal. Via intelligente technologieën streven we naar meer duurzaamheid op de eilanden, door de productie slimmer af te stemmen op noden. Wat we leren op de Galapagos, is van bijzonder nut voor inzichten voor ons milieubeleid op veel plaatsen op aarde (eilanden, vaste land, etc.), maar ook bij het ontwikkelen van ecosystemen op Mars.

Prof Peter Goethals.

De UGent onderzoekt in die context ook de bewoning langs de kust van de eilanden. Die bewoning wordt door Philippe De Maeyer systematisch in kaart gebracht door middel van drones en 3D-modellen. Tenslotte brengt Pieter Spanoghe er de pesticiden en organisch polluenten in kaart. Galapagos bootjes

 

  • Onderzoek rond de mariene biodiversiteit en oceaanverzuring

De biodiversiteit van kleine ongewervelde dieren wordt onderzocht langs de kusten van de eilanden maar ook in de open oceaan. Deze diertjes reageren snel op vervuiling en stress in het milieu en zijn daarom goede indicatoren van de impact van de klimaatsverandering. Ze spelen een belangrijke rol als voedsel voor vissen en dus finaal ook voor de mens.

De zeer hoge biodiversiteit en de unieke dieren in de wateren rond de Galapagos eilanden maken van het gebied een natuurlijk laboratorium voor de UGent onderzoekers.

Er is natuurlijke verzuring van het zeewater door het opborrelen van CO2 uit de vulkanische bodem.

Oceaanverzuring staat hoog op de agenda van climate change en op de Galapagos eilanden kunnen we dus testen hoe de organismen aan de basis van het ecosysteem (in de bodem, in de waterkolom) hierop reageren en hoe ze functioneren. Het onderzoek van kleine ongewervelden (vaak kleiner dan 1 cm) is essentieel om te begrijpen hoe het voedselweb werkt onder oceaanverzuring en hoe de vis die we finaal op ons bord krijgen hierdoor beïnvloed wordt.

Prof Marleen De Troch.

Galapagos Charles Darwin stationAkkoord Charles Darwin Foundation – UGent

Het Nationaal Park van Galapagos beslist wie welk onderzoek mag uitvoeren op Galapagos. Gebeurt het onderzoek er zonder de vergunning, dan kunnen de onderzoeksresultaten niet gepubliceerd worden en zijn ze waardeloos.

Dankzij het akkoord met de Charles Darwin Foundation kunnen de UGent-onderzoekers nu gebruik maken van de logistieke faciliteiten van de Charles Darwin Station en de kennis van hun medewerkers van het terrein, de lokale gemeenschappen en de ecosystemen.

De Galapagoseilanden, ongeveer 4 à 5 miljoen jaar oud, zijn vulkanisch van oorsprong. Sinds 1959 zijn de eilanden een nationaal park. Hetzelfde jaar werd ook de Charles Darwin Foundation opgericht, ter instandhouding van de natuurlijke toestand van de eilanden. De Galapagos Archipel in de Stille Oceaan, op ongeveer 1000 km van de Ecuadoriaanse kust, is al jaren wereldwijd bekend om zijn unieke fauna en flora.

 

Meer info

Peter Goethals
M 0032 473 71 12 67 (Opgelet, 8 uur vroeger in Ecuador. Pas bereikbaar vanaf 15u Belgische tijd)
Peter.Goethals@ugent.be