Geen tweederdemeerderheid in de eerste stemronde van de derde cyclus voor verkiezingen rector en vicerector UGent

(22-09-2017) In de eerste ronde van de derde cyclus voor rector- en vicerectorverkiezingen aan de UGent heeft geen van beide kandidaat-duo’s de vereiste tweederdemeerderheid behaald.

Verkiezingen: derde cyclus - hernomen eerste stemrondeHet duo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets behaalt 39,75%. Het kandidaat-duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe behaalt in de tweede stemronde 60,25% van de stemmen.

73% van de professoren (ZAP),  34% van de assistenten (AAP) en  56% van het administratief en technisch personeel (ATP) heeft zijn stem uitgebracht. 10% van de studenten bracht hun stem uit.

Hier zie je de verkiezingsuitslag van de eerste stemronde van de derde cylcus per geleding uitgesplitst. 

Tweede stemronde van de derde cyclus

De stemronde die vandaag werd afgesloten was een herneming van de stemronde die normaalgezien dinsdag 19 september zou afgelopen zijn maar waarvan wegens een technisch mankement de resultaten niet werden ontgrendeld.

Volgende week vindt de tweede stemronde in de derde cyclus plaats van maandag 25 september 2017 (8 uur) tot dinsdag 26 september 2017 (8 uur).

Info

Tine Dezeure
Persdienst UGent
T 09 264 82 76/78
M 0472 96 82 81