Eerste lichting afgestudeerden van 6-jarige opleiding Geneeskunde UGent presteert uitstekend op Europees examen

(27-10-2018) Op zaterdag 27 oktober 2018 promoveren in Gent 222 studenten Geneeskunde. Zij behoren tot de eerste lichting studenten die hun basisopleiding arts in 6 jaar tijd heeft afgewerkt.

Van 7 naar 6 jaar

8 jaar geleden stemde het parlement een wet waardoor de 7-jarige opleiding tot arts werd ingekort tot een opleiding van 6 jaar, zoals in de meeste landen in West-Europa het geval is. Zeker na een belangrijk wijziging in de opleiding, zoals een inkorting met 1 jaar en een aanpassing van het programma, is het belangrijk na te gaan of de kennis van de studenten die afstuderen op peil blijft.

Internationale test

Alle studenten uit het 6e jaar namen dit jaar deel aan de “European Knowledge Test” georganiseerd door de “European Board of Medical Assessors”. Deze internationale test wordt jaarlijks afgenomen in verschillende Europese Universiteiten in België, Zwitserland, Nederland, Finland, Polen, UK, Georgië en Polen. Hij wordt opgesteld door Europese experten en behandelt alle aspecten zowel van de basiswetenschappen, van de gedragswetenschappen, statistische inzichten en kennis van diagnostiek en therapie van ziekten. De test bestaat uit 200 meerkeuzevragen.

Opvallend is dat maar liefst 83% van de Gentse studenten de test succesvol aflegde. Voor studenten uit andere universiteiten was dat gemiddeld slechts 70%. In de 42 van de 43 domeinen presteren de studenten in Gent beduidend beter dan de studenten uit andere universiteiten.

Het resultaat toont aan de Universiteit Gent zich positief positioneert tegenover het Europees gemiddelde en de artsopleiding in Gent ongetwijfeld behoort tot de beste Europese opleidingen.

Een continu proces van verandering en aanpassing aan de noden van de zorg

De Universiteit Gent is bijzonder fier over de prestatie van deze studenten. Dit is het resultaat van het ontwikkelen en continu verbeteren van een nieuwe opleiding, een proces dat startte in 1997. De opleiding staat bekend voor een innovatieve benadering, waarbij naast een beperkt aantal hoorcolleges, veel tijd is voor actieve zelfstudie, probleemoplossend werken in kleine groepen, wetenschappelijk werk, uitgebreide training in communicatie en klinische vaardigheden, het schrijven van een masterthesis en een uitgebreid pakket stages in de patiëntenzorg.

Hiermee wordt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle, toegankelijke, geïntegreerde gezondheidszorg geleverd. De  opleiding biedt bovendien de garantie dat de toekomst van wetenschappelijk onderzoek om een goede zorg voor gezondheid te onderbouwen, verzekerd is.

Meer info

Philippe Gevaert. 
Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde
M 0476 58 44 74
philippe.gevaert@ugent.be

Peter Pype
Co-voorzitter/Secretaris Opleidingscommissie Geneeskunde
M 0477 33 36 44
peter.pype@ugent.be