Gezocht: dialectsprekers uit Nieuwenrode en Boutersem

(03-05-2023) Nu de traditionele dialecten steeds meer verloren gaan, is het belangrijk het dialecterfgoed goed te bewaren voor toekomstige generaties. De UGent is momenteel op zoek naar dialectsprekers uit Nieuwenrode en Boutersem.

  • Doelgroep: We zoeken sprekers die het lokale dialect van Nieuwenrode of Boutersem nog goed beheersen, en die dat verworven hebben vóór de jaren 1960. Dat betekent dus in de praktijk dat we op zoek zijn naar vijfenzeventigplussers. We zoeken meer specifiek honkvaste sprekers, die dus steeds blijven wonen zijn in de gemeente waar ze opgroeiden. Aangezien het de bedoeling is zoveel mogelijk spontaan gesproken dialect te kunnen opnemen, zoeken we uiteraard ook spraakzame inwoners, die ook geen hogere opleiding (universiteit of hogeschool) volgden.
  • Concreet: Iemand van ons team zal bij u langskomen met een opnametoestel. De bedoeling is dat u gedurende een uurtje praat met een kennis, over allerlei zaken die u in uw leven hebt meegemaakt. Het gespreksonderwerp is vrij; u beslist zelf waarover u wel of niet wil praten. De gesproken opnames worden getranscribeerd; de tekst wordt vervolgens samen met de geluidsopname in een databank bewaard zodat taalonderzoekers en dialectliefhebbers de verschillende dialecten kunnen beluisteren en onderzoeken.
  • Uiterste datum: 31 december 2023

Meer info en contact:

Lien.Hellebaut@UGent.be

Vakgroep Taalkunde

09 264 40 79