Gezonde vrijwilligsters tussen 18-45 jaar gezocht voor deelname aan een studie met een kandidaatvaccin tegen RSV

(03-12-2019) RSV is een virus dat luchtweginfecties kan veroorzaken en vooral zuigelingen en oudere volwassenen treft. Bij kinderen is RSV verantwoordelijk voor 1/3e van de sterfte door acute lage luchtweginfecties in het eerste levensjaar.

Waarom deze studie?

Voor pasgeborenen worden 2 vaccinatiestrategieën ontwikkeld: vaccinatie van de pasgeborene zelf of vaccinatie van de zwangere vrouw.

De opdrachtgever wil graag een vaccin onderzoeken dat aan zwangere vrouwen kan worden toegediend, om zo hun ongeboren baby's te beschermen tegen RSV. Vóór dit vaccin kan toegediend worden aan zwangere vrouwen, wordt het bij niet-zwangere vrouwen onderzocht.
Voor deze studie zoeken we dan ook enkel niet-zwangere vrouwen.

Opzet van de studie

Boostrix (een vaccin tegen kinkhoest, difterie en tetanus) wordt nu al wordt toegediend aan zwangere vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap. Aangezien het studievaccin eveneens zal worden gebruikt voor toediening in het derde trimester van de zwangerschap, wordt de gelijktijdige toediening van Boostrix en het studievaccin vergeleken in deze studie.

Er zullen bovendien 2 verschillende doseringen van het studievaccin onderzocht worden: een lage en een hoge dosis. De deelneemsters aan deze studie worden door randomisatie (= door toeval) toegewezen aan 1 van de volgende 5 groepen:

  • Groep 1: RSV-vaccin (lage dosis) en Boostrix
  • Groep 2: RSV-vaccin (hoge dosis) en Boostrix
  • Groep 3: RSV-vaccin (lage dosis) en placebo*
  • Groep 4: RSV-vaccin (hoge dosis) en placebo*
  • Groep 5: Boostrix en placebo*

*placebo= een vaccin zonder werkzame stof (een ‘nepvaccin’)

Doelgroep

Gezonde vrouwelijke kandidaten die:

  • in goede algemene gezondheid verkeren
  • niet zwanger zijn en geen borstvoeding geven
  • het komende jaar geen zwangerschapswens hebben en een doeltreffende anticonceptiemethode gebruiken
  • geen gelijktijdige deelname aan andere studies
  • in de laatste 5 jaar geen vaccin tegen kinkhoest, tetanus en difterie gekregen hebben.

Contact

Vakgroep Diagnostische Wetenschappen

CEVAC - Centrum voor Vaccinologie | UZGent en UGent