Welke giftige stoffen zitten er in je kopje koffie? Help ons onderzoek vooruit!

(21-04-2021) De UGent en de Universiteit van Luik onderzoeken in welke mate we worden blootgesteld aan giftige stoffen in koffie en tabak. Daarvoor zoeken ze koffiedrinkers die een consumentenbevraging willen invullen.

Het onderzoek gaat over de blootstelling aan een aantal toxische stoffen die ontstaan tijdens de bereiding van voedsel, meer specifiek furaan en methylfuranen. Die stoffen komen vooral in koffie voor, maar ook in tabak.

Vul hier de bevraging in. Dat duurt maximum 10 minuten.

Meer over het onderzoek

Prof. Bruno De Meulenaer werkt mee aan dit onderzoek vanuit de UGent. “Furaan en methylfuranen beschadigen het genetisch materiaal. Daardoor kunnen ze kanker veroorzaken. In koffie vormen de componenten zich tijdens het branden van de bonen. Ze komen dus ook in het koffiekopje terecht. Dat wil echter niet zomaar zeggen dat je er kanker van krijgt. Hoe toxisch de stoffen zijn, hangt af van de hoeveelheid. En dat willen we nu onderzoeken.”

De hoeveelheid toxische stoffen hangt in sterke mate af van de soort koffie en van hoe sterk die gebrand werd.

“Het kan zijn dat je als fervent drinker van één bepaald type koffie veel, of juist minder van deze componenten opneemt. De bedoeling van dit onderzoek is om die blootstelling fijner te kunnen inschatten”, voegt De Meulenaer toe.

Furaan en methylfuranen komen ook voor in tabak. Daarom bevat de enquête ook enkele vragen over tabakconsumptie.

Vul de bevraging in!

Vul hier de bevraging in. Dat duurt maximum 10 minuten.

De enquête staat open voor personen van 18 jaar of ouder die in België wonen, en is volledig anoniem. De gegevens worden verzameld en geanalyseerd door de onderzoeksgroep Epidemiology and Risk Analysis aan de Universiteit van Luik.

Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie