Groot ereteken van de Vlaamse Gemeenschap 2018 voor Willy Verstraete

(10-07-2018) Op 11 juli 2018, de Vlaamse feestdag, reikt de Vlaamse Regering eretekens uit. De bekroonden zijn uitzonderlijk verdienstelijk geweest of hebben door hun uitzonderlijke talenten bijgedragen aan het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen.

Groot Ereteken

De Vlaamse regering reikt op 11 juli voor de vierde keer Vlaamse eretekens uit. Dit jaar zijn er veertien gelauwerden, onder hen milieuspecialist em. prof. Willy Verstraete.

Met het Ereteken en het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap wil de Vlaamse Regering personen huldigen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of die, vanwege hun uitzonderlijke talenten, hebben bijgedragen tot het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen.

Em. prof. Willy Verstraete

Willy Verstraete is de grondlegger en bezieler van de circulaire economie avant la lettre, met name het sluiten van de organisch-biologische reststromenkringloop in Vlaanderen vanaf de jaren ‘70 tot nu. Hij introduceerde wetenschappelijk onderzoek rond waterzuivering aan de universiteit. Niemand anders zag toen waardevolle potentie in kwalijk ruikende afvalwaterstromen en dierlijke en humane mest. Vandaag legt darmflora-onderzoek de onontgonnen kennis rond ons immuunsysteem bloot.

Willy Verstraete is een matchmaker tussen wetenschappelijke vooruitgang en economische toepasbaarheid. Hij had oog voor de beleidsmatige randvoorwaarden om het milieubeleid te realiseren. Hij stampte talrijke spin-offs uit de grond die tot op vandaag toonaangevend zijn in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Hij is onderzoekspionier in een breed domein: betere valorisatie van nutriënten en biomassa, het belang van zuiver water en een gezonde humusrijke bodem, meer halen uit de biologische kringloop, met diverse ontwikkelingen rond anaerobe vergisting als sterk vernieuwend. Hij staat ook aan de wieg van talrijke realisaties, zoals het project De Nieuwe Dokken in Gent dat voluit de kaart trekt van hernieuwbare energie, dankzij de toepassing van een innovatief concept ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning), een lokaal waterzuiveringssysteem dat gekoppeld wordt aan het warmtenet.

Meer informatie

Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap 2018

Lees meer artikels over: