HART-elijk welkom! Controlegezinnen gezocht betreffende emoties bij gezonde jongeren (12-17 jaar) en hun ouders versus jonge hartpatiënten (vragenlijststudie)

(19-12-2022) UZ Gent voerde een psychologische vragenlijststudie naar gevoelens van jongeren (12-17 jaar) met een hartafwijking en hun ouders. We willen een gezonde controlegroep rekruteren zodat we de antwoorden van beide onderzoeksgroepen kunnen vergelijken.

Het onderzoek verloopt volledig anoniem en via papieren vragenlijstbundels die jullie thuis éénmalig ontvangen (een gefrankeerde retourenveloppe wordt voorzien). Je kan dus eender waar en wanneer de vragen vervolledigen. Het invullen vraagt ongeveer 30 minuten van ieders tijd, er zijn geen foute antwoorden mogelijk. Bij voorkeur ontvangen we de antwoorden van de jongere en/of één van de ouders, idealiter van beide ouders. Plusouders kunnen evenzeer deelnemen. Zijn jullie na het lezen van deze oproep overtuigd om deel te nemen? Fantastisch! Stuur dan meteen een mailtje naar hart@uzgent.be met vermelding van de naam, de leeftijd, het geslacht en het opleidingsniveau van de jongere. Bij voorkeur ontvangen we naast het postadres ook het telefoonnummer van één van de ouders. We gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden en met respect voor jullie privacy.  • Doelgroep: We zoeken dus jongeren en één (of beide) ouder(s) die bereid is/zijn om deel te nemen aan een vragenlijststudie, ieder over z'n eigen gevoelens. Het is belangrijk dat de jongere (12-17 jaar) en de ouder(s) het Nederlands voldoende machtig zijn en de jongere geen medische chronische aandoening heeft (bv. diabetes, epilepsie, …). Het zou voor ons enorm waardevol zijn om zowel de visie van de jongere, die van de ene én de andere (plus)ouder te mogen ontvangen. Werkt liever slechts één ouder mee dan mag dat evenzeer, elke deelname is betekenisvol.
  • Uiterste datum: 2023-12-31
  • Vakgroep: Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
  • Naam: Mels Saskia
  • E-mail: Saskia.Mels@UGent.be
  • Telefoon: 09 332 46 67