Horizon Europe Launch Event

(06-02-2021) Het EU-team van de Universiteit Gent heeft tijdens een online event het nieuwe Europese Kaderprogramma, Horizon Europe, officieel gelanceerd. Ontdek wat Horizon Europe kan betekenen voor jouw onderzoek en innovatie.

Op 1 februari heeft het Horizon Europe Launch event de toon gezet voor de volgende zeven jaar van Europees onderzoek en innovatie aan onze universiteit. Het evenement bood veel inspirerende lezingen van verschillende interne sprekers en werd ook bijgewoond door de heer Amaury Nève de Mévergnies, Acting Head of Unit van de Interinstitutional Relations and Internal Coordination Unit bij het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie.

De moderator, de heer Tom De Moor verwelkomde ongeveer 270 deelnemers, waaronder onderzoekers en adviseurs van de Universiteit Gent en van de Hogescholen van de Associatie Universiteit Gent, en vertegenwoordigers van het Nationaal Contactpunt en andere Belgische universiteiten.

Rector Rik Van de Walle ging in op drie belangrijke aandachtspunten in Horizon Europa: synergieën, verbreding van de deelname (widening) en maatschappelijke impact.

“In de aanloop naar mijn verkiezing tot rector heb ik aangegeven dat we zwaarder moeten wegen op beleidsontwikkeling, ook op Europees niveau, en dat we onze onderzoekers beter moeten ondersteunen. Ik ben daarom dankbaar voor de nieuwe impuls die aan de diensten van het EU-team is gegeven. Dit zal het onderzoek aan de UGent een boost geven. Samen brengen we Europa vooruit." (Rector Rik Van de Walle)

Inzicht in funding schemes

In zijn keynote talk gaf de heer Nève de Mévergnies ons inzicht in de Europese beleidsdoelstellingen achter Horizon Europe en een overzicht van de belangrijkste verschillen met Horizon 2020.

“Terwijl we streven naar onderzoek van wereldklasse om de toekomst van Europa vorm te geven door middel van onderzoek en innovatie, richten we ons op de tweeledige transitie (digitaal en duurzaam), zetten we onze wetenschappelijk sterke punten om in baanbrekende en disruptieve innovatie, stellen we ambitieuze doelen en dragen we bij aan herstel en veerkracht.” (de heer Nève de Mévergnies - Europese Commissie)

Een panel van drie zeer ervaren professoren, professor Piet Demeester, professor Ilse Derluyn en professor Korneel Rabaey, en Directeur Onderzoeksaangelegenheden professor Ignace Lemahieu, bespraken hoe UGent-onderzoekers kunnen bijdragen aan de doelstellingen van Horizon Europe. De weg naar succes begint met het begrijpen van het doel en de agenda van elk financieringsschema. Inzichten van de panelleden over hun financieringsstrategie, Europees netwerken en de belangrijkste ingrediënten voor succes, zullen onze onderzoeksgemeenschap voorbereiden op de komende oproepen. In combinatie met de uitgebreide dienstverlening van het EU-team bevinden onze onderzoekers zich in een gunstige uitgangspositie voor het volgende kaderprogramma van de Europese Commissie.

In de namiddag namen professor Nele De Belie, professor Marjan De Mey, mevrouw Sally Chambers en Doctor Bart Hommez, die allen actief waren in het vorige Kaderprogramma Horizon 2020, een aantal verschillende projecttypes of aspecten van het programma onder de loep, zoals de Marie Skłodowska Curie Doctoral Networks, Coordination and Support Actions, Research Infrastructures en samenwerking met industriële partners.

Drie break-out-sessies behandelden enkele specifieke aspecten van Horizon Europe, namelijk interdisciplinaire samenwerking, internationale samenwerking met landen buiten de Europese Unie, en Missies en Partnerschappen. Onze gastsprekers professor Alexis Dewaele, Doctor Stefan Meysman, professor Jelle Janssens en Doctor Elisabeth Delbeke deelden hun ervaringen met deze verschillende aspecten van Horizon Europe. De heer Frederik Dedecker, afdelingshoofd Internationalisering, duidde de rol die de regionale platformen en Erasmus+ kunnen spelen in internationale samenwerking en in synergie met Horizon Europe.

Het evenement was zeer informatief en inspirerend en bood een goed overzicht van de mogelijkheden van Europa's grootste financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie.

Het EU-team van de UGent werd onlangs uitgebreid om ruime expertise en knowhow te bieden aan de UGent-onderzoekers in hun zoektocht naar hoe hun onderzoek ingezet kan worden voor de Europese agenda.

Alle presentaties, opnames en verslagen, alsook andere informatie over het programma, kunnen op het intranet geraadpleegd worden.