UGent in Europees project rond offshore platformen voor duurzame maritieme activiteiten

(11-06-2020) De UGent is partner in het project UNITED waarbij onderzocht wordt hoe offshore platformen kunnen worden ingezet met het oog op meer duurzaamheid in maritieme activiteiten.

 Windmolenpark op zee
De UGent is trots op haar deelname aan het Europese project UNITED. Het gaat om een onderzoeksproject dat medegefinancierd wordt door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

UNITED staat voor Multi-Use offshore platforms demoNstrators voor het stimuleren van kosteneffectieve en milieuvriendelijke productie in duurzame maritieme activiteiten.

Het project loopt van 2020 tot 2023 en focust vooral op de levensvatbaarheid van en het meervoudig gebruik van de oceaan door de ontwikkeling van vijf demonstratiepiloten in het Europese mariene milieu.

De onderzoekers zijn niet alleen op zoek naar technische inzichten en antwoorden. Ook  bestuurlijke probleemstellingen worden bekeken.Belgische piloot: oesters en zeewieronderzoekInfographic

Voor België werd een pilootproject gelanceerd dat het multifunctioneel gebruik van windmolenparken onderzoekt voor de kweek en het herstel van platte oesters en voor zeewieronderzoek.

De UGent heeft voor deze piloot de coördinatie in handen. Dr. Ir. Nancy Nevejan van de vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie en tevens specialist in weekdieren, is het aanspreekpunt voor de Belgische piloot.
In totaal nemen er nog zes andere Belgische partners deel: Jan de Nul, Colruyt, Brevisco, parkwind, RBINS en Colruyt, alsook 1 subcontractor, het instituut voor landbouw en visserij (ILVO).

Meer informatie over UNITED: