UGent HR-beleid voor onderzoekers krijgt internationale erkenning

(21-01-2021) Een internationaal expertenpanel heeft het “HR Excellence in Research” kwaliteitslabel opnieuw toegekend aan de UGent. Lees hier meer over de beoordeling en het beleid van de komende jaren.

De Europese Commissie verlengt het “HR Excellence in Research” kwaliteitslabel dat de UGent mag dragen tot 2023. De UGent krijgt daarmee internationale erkenning als een instelling waar onderzoekers op een kwaliteitsvolle manier worden ondersteund in hun wetenschappelijke job door een stimulerend HR- en onderzoeksbeleid. In haar beoordeling looft de Commissie het ambitieuze en innovatieve karakter van de HR-acties en de brede waaier aan initiatieven die in dat kader genomen zijn.

Expertenpanel

Deze beoordeling is de uitkomst van een (virtueel) bezoek van een internationaal expertenpanel, bestaande uit HR-managers en onderzoeksbeleidsexperten uit andere universiteiten in Europa, in november 2020. De UGent draagt dit label sinds 2014 en wordt voortaan elke 3 jaar onderworpen aan deze kwaliteitstest.

De Europese experten geven deze erkenning na een grondige doorlichting van de HR-actieplannen voor onderzoekers (in de zgn. ‘HR Strategy for Researchers’) en een reeks interviews met onderzoekers uit alle faculteiten en geledingen (Belgische en buitenlandse doctorandi, postdoctorale onderzoekers, professoren, ander wetenschappelijke personeel, decanen en vertegenwoordigers van het facultair bestuur) en beleidsexperten in diverse domeinen (personeels-, onderzoeks-, onderwijs-, welzijnsbeleid).

Trendsetting

De initiatieven die worden genomen in het kader van de HR-acties zijn opgebouwd rond 4 grote thema’s:

  • Ethische en professionele aspecten van onderzoek
  • Rekrutering en selectie
  • Werkvoorwaarden en sociale zekerheid
  • Training en ontwikkeling.
De initiatieven geven telkens ook speciale aandacht aan onderzoekers met een tijdelijke aanstelling. Voor professoren ligt de focus o.a. op leiderschapsontwikkeling en andere vormen van HR-ondersteuning. De UGent  wordt in het bijzonder “trendsetting” genoemd voor haar nieuw loopbaanbeleid voor professoren (en de shift van een kwantitatieve naar een kwalitatieve manier van evalueren) en het psychosociaal welzijnsbeleid.

Bijkomende troeven die vermeld worden, zijn o.m.:

  • de initiatieven op het vlak van wetenschappelijke integriteit en het ondersteunen van onderzoekers in het volgen van integriteitsprincipes in onderzoek (waarbij speciaal daarvoor aangeworven data stewards en ethics officers de onderzoekers praktische ondersteuning bieden)
  • de brede waaier aan opleidingsmogelijkheden en loopbaanondersteuning voor jonge onderzoekers
  • de inspanningen die de universiteit doet voor het onthaal en integratie van internationale onderzoekers.

De UGent wordt ook erkend als een instelling die oor heeft naar de noden van haar onderzoekers door haar participatieve aanpak in de ontwikkeling en opvolging van nieuwe initiatieven.

Het belang van deze toekenning kan niet genoeg onderstreept worden. De UGent zet zich blijvend in om op internationaal vlak een toonaangevende rol te spelen op vlak van onderzoek en onderwijs. Van cruciaal belang daarbij is het aanbieden van een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving aan al onze onderzoekers. We mogen echt wel trots zijn op het parcours dat we de voorbije jaren op dit vlak hebben afgelegd. Dit label vormt een aansporing om verdere stappen te zetten op de ingeslagen weg. Ik wens projectleiders Jasmien Van Daele (DPO) en Nele Bracke (DOZA) en alle andere betrokkenen dan ook uitdrukkelijk te bedanken voor hun inspanningen om deze erkenning binnen te halen. (Rik Van de Walle, Rector UGent)

Aanbevelingen

De UGent kreeg bij haar erkenning ook enkele aanbevelingen die een leidraad zullen vormen in het beleid van de komende jaren. Eén van de aanbevelingen door de Europese Commissie (die ook deel zal uitmaken van de volgende beoordeling in 2023) is het uitwerken van een kader voor een open, transparante en merit-based rekruteringswerkwijze van onderzoekers. Het doel daarbij is het aantrekken en aanwerven van “de beste wetenschapper op de juiste plaats” vanuit een internationaal perspectief. Omdat academisch onderzoek en onderwijs in de 21e eeuw zich afspelen in een internationale - Europese én mondiale – context, is de academische jobmarkt per definitie internationaal.

Volgende stappen

Wat betekent de toekenning van het label op korte termijn voor onderzoekers? In de loop van 2021 wordt onder meer de PhD Career Hub gelanceerd, een online portaal met het volledige aanbod aan loopbaanondersteuning voor doctorandi en postdocs. Initiatieven in het kader van leiderschapsontwikkeling krijgen een nieuwe boost.

Op die manier geeft de UGent verder vorm aan een talent- en mensgericht HR-beleid. Het is de ambitie van de UGent om alle onderzoekers blijvend de beste kansen te bieden om een uitdagende carrière uit te bouwen in een werkomgeving die hen maximaal ondersteunt.

Meer info is beschikbaar op de jobsite van de UGent.