UGent is trots op beoordeling onderwijsbeleid en onderwijskwaliteitszorg in kader van instellingsreview NVAO

Rector Anne De Paepe ontvangt bij de NVAO in Brussel het adviesrapport van de instellingsreview waarin de UGent een zeer goede beoordeling krijgt.  (vergrote weergave)

Rector Anne De Paepe ontvangt bij de NVAO in Brussel het adviesrapport van de instellingsreview waarin de UGent een zeer goede beoordeling krijgt.

(11-09-2017) De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg aan de 18 Vlaamse universiteiten en hogescholen kwalitatief doorgelicht, met zogenaamde ‘instellingsreviews’.

In het adviesrapport van de NVAO krijgt de Universiteit Gent een zeer goede beoordeling. De commissie die de instellingsreview heeft uitgevoerd, is onder de indruk van het nieuwe systeem voor continue kwaliteitsmonitoring van de UGent.

“Onze opleidingen zijn van topkwaliteit, en we zijn uitermate trots dat de NVAO dit in haar pas gepubliceerde rapport over de instellingsreviews ook zo erkent”, zegt rector Anne De Paepe. “Aan de UGent is er echt een kwaliteitscultuur. Die is het resultaat van een jarenlange focus op kwaliteit en verbeterbeleid. Dit maakt het onderwijs aan de UGent uniek en hoogstaand. Graag bedank ik erbij ook alle UGent’ers die zich dagelijks intensief inzetten om studenten hun talenten volop te laten ontwikkelen door hen kwalitatief onderwijs aan te bieden.”

Vandaag 11 september stelt de NVAO in Brussel haar globale rapport van de instellingsreview in de 18 Vlaamse universiteiten en hogescholen voor. Daarin prijst de NVAO de UGent uitdrukkelijk voor haar studentenparticipatie, de vertaling van haar kernspreuk Durf Denken in de breed gedragen onderwijsfilosofie ‘multiperspectivisme’ en haar continue onderwijskwaliteitsmonitoring.

Onderwijsbeleid aan de UGent

In haar onderwijsbeleid definieert de UGent wat kwaliteitsvol onderwijs voor de instelling precies inhoudt. Kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten staan centraal in het onderwijs aan de Universiteit Gent.

Vanuit deze basisfilosofie geven 6 strategische doelstellingen vorm aan het onderwijsbeleid van de UGent:

  • Durf Denken en multiperspectivisme
  • onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek
  • talentontwikkeling van studenten en personeel
  • internationalisering
  • betrokkenheid van stakeholders
  • opleidingskwaliteit

Onderwijskwaliteitszorg: van visitatie naar instellingsreview

In 2014 besliste het ministerie van Onderwijs om de traditionele visitatiecommissies aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen stop te zetten en te vervangen door een instellingsreview die elke 6 jaar de instellingen in hun geheel doorlicht. In de jaren tussen de reviews staan de instellingen zelf in voor de interne kwaliteitscontrole.

Zo vond in mei 2016 aan de UGent voor het eerst een instellingsreview plaats waarbij het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg onder de loepe werden genomen door een reviewcommissie van onderwijsexperts van de NVAO. Concreet gebeurde dit aan de hand van locatiebezoeken en talrijke gesprekken met de bestuurders van de UGent, professoren en andere lesgevers, beleidsmedewerkers onderwijs en studenten.

Info