“Wij willen een neutrale stem zijn voor ondernemers”

(27-09-2019) De Campus Brugge van de UGent verwelkomt vanaf oktober professor Samuel Standaert. We stellen hem voor in drie trefwoorden.

1. Economie

Econoom Samuel Standaert is een specialist in regionale integratie, net als Ine Lietaert met wie hij op de Campus Brugge van de UGent een tandem vormt. Dat betekent dat Standaert vanuit de denktank UNU-CRIS, een afdeling van de universiteit van de VN, op de Campus Brugge van de UGent, mee zal focussen op thema’s waarvoor landen onderling afspraken maken op regionaal niveau, zoals handelsakkoorden, duurzaamheid, migratie, enzovoort.

“Na het behalen van mijn doctoraat aan de UGent trok ik naar Clemson University in de Verenigde Staten en werkte er onder andere rond internationale handel en politieke en ontwikkelingseconomie”, vertelt Samuel Standaert. “Tijdens mijn doctoraat heb ik me toegelegd op de modellen waarmee je de effecten van handelsakkoorden kan inschatten. Het is heel belangrijk om die schattingen juist te krijgen om degelijke analyses te kunnen maken en om correct te kunnen communiceren over die effecten.”

2. Onafhankelijkheid

Het brengt ons meteen bij een tweede stokpaardje van Samuel Standaert. In het interview dat we met hem hadden, benadrukt hij het meermaals: hij ziet een nood aan een neutrale stem in veel actuele debatten. Hij neemt de Brexit als voorbeeld. “Dat is geen specifiek studiedomein van mij, maar het toont wel mooi aan hoe denktanks als UNU-CRIS voor die neutrale stem kunnen zorgen. De communicatie over de Brexit gaat al lang niet meer over de effecten ervan. Net in zo’n situatie hebben ondernemers nood aan organisaties die politiek onafhankelijk zijn en eerlijk de effecten op hun situatie kunnen inschatten. Zowel het aangaan van een akkoord als het verlaten ervan creëert immers winnaars en verliezers. Kijk ook maar naar de handelsoorlog die Donald Trump is gestart. Als het duurder wordt om aluminium in te voeren, dan stijgt voor consumenten de prijs van bier met een paar cent per blikje. Dat voelt de consument niet meteen, maar het effect voor de aluminiumproducenten is vele malen groter. Om die evoluties te duiden naar de ondernemerswereld heb je een neutrale bron nodig die eerlijk kan communiceren.”UNU-CRIS

3. Duurzaamheid

Toch hoeft het op Campus Brugge niet enkel over handelsakkoorden te gaan. UNU-CRIS werkt interdisciplinair en wil inzetten op uiteenlopende thema’s. Duurzaamheid is ook zo’n thema, stipt Samuel Standaert aan als hij praat over het project rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) in samenwerking met de African Development Bank. “Je kan niet verwachten dat bijvoorbeeld Kenia op vlak van duurzaamheid op dezelfde manier kan presteren als een land zoals België. Kijk je echter naar de traditionele indicatoren van duurzaamheid, dan scheren die wel elk land over dezelfde kam. Dat heeft nut, om te analyseren hoe goed elk land presteert, maar het is interessant om van daaruit te kijken hoe regionale integratie de duurzame ontwikkeling kan ondersteunen. Het verband tussen duurzaamheid en het ontwikkelingsniveau willen we verder in kaart brengen.”

Op Campus Brugge investeert de UGent (samen met de VUB) in UNU-CRIS. Voluit de United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies van de Verenigde Naties. De United Nations University is een netwerk van 14 gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, verspreid over de hele wereld. Elke afdeling heeft een eigen focus, in Brugge is dat regionale integratie. De UGent investeert in Campus Brugge onder andere twee professoren en acht nieuwe onderzoekers. UNU-CRIS bestudeert beslissingsprocessen in uiteenlopende domeinen, die zowel voor de VN als voor België relevant zijn. Denk aan het klimaatbeleid, handel, economie of migratie.

Meer info