Jan Trachet en Guy T'Sjoen ontvangen bijzondere Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie

(18-11-2019) UGent-onderzoekers communiceren uitstekend over onderzoek! Jan Trachet is de Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie, Guy T'Sjoen wint de EOS Publieksprijs.

In september maakten de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en de Jonge Academie (JA) de 18 laureaten van de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie bekend. Niet minder dan 7 UGent'ers konden een Jaarprijs in de wacht slepen voor hun creatieve en toegankelijke communicatie.

Vandaag werden alle laureaten gehuldigd in het Paleis der Academiën in Brussel en werden er twee bijzondere prijzen uitgereikt: de nieuwe 'Prijs Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie' en de 'EOS Publieksprijs'.

Guy T'Sjoen wint de EOS Publieksprijs

Iedereen kon via een poll van EOS stemmen op zijn of haar favoriete wetenschapscommunicator. De stemmen liegen er niet om (24%); Vlaanderen koos massaal voor topdokter Guy T'Sjoen (Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie). Hij plaatse genderdiversiteit op de kaart door met iedereen en op verschillende manieren te communiceren over zijn baanbrekend onderzoek. De impact van zijn honderden tv-optredens, interviews en boeken valt nauwelijks te onderschatten. Guy T'Sjoen heeft bij de brede bevolking de kennis vergroot rond begrippen als identiteit, gender en transgender. Dankzij de film 'Girl', het boek 'Onder de gordel', de website www.transgenderinfo.be en de vele optredens in de media was transgender hét thema van 2018! 

 

Wat was de motivatie om zo gepassioneerd te communiceren over uw onderzoek?                                                                                                                  "De discriminatie die transgender en genderdiverse personen ervaren op bijna alle domeinen in het leven zorgt voor minder goede gezondheid bij deze doelgroep. Door de kennis over transgender te delen, hoop ik dat mensen hun identiteit sneller kunnen en durven bekend maken, en dat ze bij deze bekendmaking in een beter geïnformeerde samenleving minder negatieve reacties ervaren op familiaal, sociaal en professioneel gebied (of op school)." (Guy T'Sjoen)

 

Jan Trachet wint de Prijs Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie

Voor zijn fietstocht met huiskamerlezingen 'Pourbus Troubadour' ontvangt archeoloog Jan Trachet (vakgroep Archeologie) de Prijs Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie. Met de kaart van het Brugse Vrije, geschilderd door Pieter Pourbus in 1571, als leidraad fietst hij door het Zwin. In zijn BOF-onderzoeksproject ‘mapping pourbus’ onderzoekt hij de kaart van Pieter Pourbus vanuit landschapsarcheologisch oogpunt. Hij maakt daarbij gebruik van een reeks nieuwe technieken uit de digitale cartografie. Via 'Pourbus troubadeur' legt Trachet de bevindingen van zijn onderzoek naast zijn observaties op het terrein.

Deze terreinwaarnemingen per fiets combineert hij met huiskamerlezingen in de Zwinstreek. In ruil voor één nacht kost en inwoon, geeft hij een huiskamerlezing over zijn onderzoek, met een focus op de specifieke plaats waar hij zich die avond bevindt.

De jury wil hem bedanken voor het uitwerken van deze innovatieve formule van wetenschapscommunicatie: kleinschalig maar intensief, interactief en diepgaand, met mooie spin-offs. Het is een uitmuntend voorbeeld van inzet om nieuw publiek te bereiken. Jan Trachet is meteen de eerste winnaar van de Prijs Jonge Belofte. Deze prijs honoreert een laureaat die maximum tien jaar geleden een doctoraat behaalde.

 

Wat was de motivatie voor Pourbus Troubadour?                                                                                                                                                                         "Tijdens de vele lezingen die ik gaf in de Zwinstreek bereikte ik telkens opnieuw hetzelfde publiek: mensen met een boon voor geschiedenis. Dat kon anders. Mits een goed verhaal gaat iedereen toch overstag voor archeologie en geschiedenis? En zo begon ik mezelf uit te nodigen bij mensen thuis, bij mensen die ik wellicht nooit op een van mijn lezingen zou hebben ontmoet. Daarnaast had mijn onderzoek nood aan meer focus en veldwerk. Fietsen gaat traag, je stopt makkelijk en neemt de tijd om het kaartmateriaal aandachtig te bekijken. Ik zag details op de kaart die ik eerder nooit had opgemerkt. Tot slot was deze activiteit ook gewoon de perfecte combinatie van verschillende van mijn passies: fietsen, reizen, historische cartografie, landschapskunde, archeologie, lezingen geven en nieuwe mensen leren kennen. Ik ben van mening dat de integratie van professionele en persoonlijke passies cruciaal is voor het uitwerken en volbrengen van een geslaagde wetenschapscommunicatie." (Jan Trachet)

 

Contact

Nathalie Boelens
Verantwoordelijke pers en communicatie
Nathalie.Boelens@kvab.be
02 550 23 20 | 0498 37 52 64

 

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door 

 

Wil je zelf communiceren over je onderzoek? Meer weten over wetenschapscommunicatie aan de UGent?