“Kmo’s hebben te weinig toegang tot de rijkdommen van de zee”

(16-12-2019) Prof. Jana Asselman wil kleinere bedrijven meer kansen geven om te investeren in duurzaam toegepast onderzoek naar de natuurlijke rijkdommen van de zee.

Professor Jana Asselman heeft een missie. Als coördinator van de onderzoeksfaciliteiten van het Ostend Science Park wil ze kleinere bedrijven meer kansen geven om te investeren in duurzaam toegepast onderzoek naar de natuurlijke rijkdommen van de zee. “We willen het onderzoek dichter bij de Vlaamse ondernemers brengen. Nu vallen ze te vaak uit de boot.” 

De aanstelling van professor Asselman is een belangrijke volgende stap voor het Ostend Science Park. De vennootschap zag vorig jaar het levenslicht en moet de blauwe economie of blue growth stimuleren. Anders gezegd: het duurzaam ontwikkelen van alles wat in de zee leeft aan fauna en flora, en de zeevaart. In de campus in Oostende ligt de focus op écht toegepast onderzoek in blue growth.

“Dat is heel interessant voor bedrijven, en het grote verschil met de blue growth onderzoeksactiviteiten die in Gent zullen blijven. Hier onderzoeken we concreet het nut van bepaalde stoffen of organismen voor bedrijven of voor de maatschappij. Zo zijn er toepassingen in de gezondheidszorg, bij genetische manipulatie, in de agri- en aquacultuur, de voedingsindustrie, cosmetica, het milieu, de moleculaire biologie, biotechnologie en biobrandstoffen.”

Maïzena

Professor Asselman ziet een duidelijk probleem waar ze iets aan wil veranderen: “Kleine en middelgrote bedrijven vallen op het vlak van blue growth vaak uit de boot. Ze hebben niet de middelen van grote spelers zoals BASF of Bayer. We willen het onderzoek dichter bij die ondernemers brengen, zodat ook zij meer zicht krijgen op toepassingen die voor hen heel interessant kunnen zijn. Het wordt een echte wisselwerking tussen kmo’s en de UGent. Uiteraard zijn de grote bedrijven ook welkom, maar we zien dat zij vaak hun eigen R&D-afdeling hebben.” Dit is dan ook de kerntaak van professor Asselman: ‘de maïzena’ zijn tussen ondernemers en professoren. “Ik spreek beide partijen aan en tracht hen te overtuigen van het economisch en maatschappelijk belang van een bepaalde studie.”

Interessante kwal

Jana Asselman

Ostend Science Park zal een plaats worden voor multidisciplinair onderzoek binnen de verschillende domeinen van blue growth: blue energie zoals het opwekken van energie door wind, golven en getijden, aquacultuur, deap sea mining, kustverdediging en mariene biotechnologie. De UGent schakelt voor dit onderzoek de beste expertise in

 

 

 

.

“Die expertise gaat heel breed: zo zullen er onder meer biologen, ingenieurs, chemici, juristen en zelfs politicologen aan het centrum verbonden zijn. Want stel dat we een interessante kwal gevonden hebben als oplossing voor een bepaald probleem, maar die leeft zowel in de Noordzee als in Franse wateren. Van wie is ze dan? Dan is juridische of politieke expertise nodig.”

Ecologisch

De sterkte van de UGent is dat we erop toezien om de natuurlijke rijkdommen van de zee zo goed mogelijk te behouden.
“Wij hanteren een geïntegreerde duurzame visie: naast de industriële en economische toepassing van ons onderzoek, is ook het ecologische en maatschappelijk aspect voor ons heel belangrijk. Zo kunnen bepaalde activiteiten in of op zee effect hebben op organismen. Wij houden daar rekening mee. Bij grote bedrijven blijft het ecologische en maatschappelijke aspect vaak ondergeschikt en op de achtergrond. West-Vlaamse kmo’s die met ons ‘in zee’ gaan, handelen dus ook meteen ecologisch en duurzaam.

Samenwerken met Ostend Science Park: zo werkt het

Samenwerkingen kunnen in allerlei maten en vormen. Er zijn grotere projecten met onderzoeksvragen die belangrijk zijn voor meerdere bedrijven. In zulke gevallen is er vaak sprake van projectfinanciering en springen ook partners zoals VLAIO mee in bad. Andere aanvragen zijn dan weer erg interessant voor een doctoraat. Een doctoraatsstudent werkt het project dan uit in zowel het vragende bedrijf als aan de UGent. Ook kortere projecten zijn zeker mogelijk.

De aanvragen om samen te werken lopen momenteel binnen. Een voorbeeld van een groot, al goedgekeurd project is BlueMarine³.com. Hierbij onderzoekt de UGent samen met zes andere bedrijven een aantal duurzaamheidsvraagstukken uit de aquacultuur, zoals gesloten kweeksystemen voor mollusken (mosselen), geïntegreerd ziektebeheer, middelen om de impact van het milieu in te schatten, of de ontwikkeling van nieuwe soorten.

 

Heb je als bedrijf ook interesse om samen te werken met de UGent? Stuur je onderzoeksvraag naar professor Asselman via

Wetenschapspark 1

B-8400 Oostende

Belgium

 

T +32 59 31 49 88