Jonge kinderen (4 tot 9 maanden oud) gezocht voor onderzoek naar evenwicht en motoriek

(26-02-2018) Binnen de dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent loopt een onderzoek van de evenwichtsfunctie en de motorische ontwikkeling bij kinderen met een gehoorverlies.

Kinderen met een gehoorverlies hebben een verhoogd risico op een aantasting van het evenwichtssysteem (dat zich ook in het oor bevindt). Een intacte evenwichtsfunctie is noodzakelijk voor een goede motorische ontwikkeling.

Om te bepalen welke kinderen een ‘afwijkende’ score behalen op het evenwichtsonderzoek en de motorisch testen, moet eerst vastliggen welke de ‘normale’ resultaten van deze testen zijn (normwaarden). Hiervoor zijn onderzoekers op zoek naar normaalhorende, gezonde jonge kinderen. Dit onderzoek maakt deel uit van een diagnostisch plan. Het vroegtijdig opsporen van evenwichtsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies kan leiden tot de vroegtijdige opstart van adequate therapie en een betere ontwikkeling op vlak van evenwicht en motoriek.

Doelgroep

  •  Je kind is tussen 4 en 9 maanden oud. We starten met de allerkleinsten tussen 4 en 9 maanden oud t.e.m. begin mei 2018. Oudere kinderen t.e.m. 6 jaar zijn ook steeds welkom!
  • Je kind is normaalhorend. Dit betekent dat je kind bij de vroege gehoorscreeningstest (ALGO- of MAICO-test) van Kind & Gezin aan beide kanten een goed resultaat behaalde.
  • Je kind heeft geen oorontsteking of trommelvliesbuisjes (vanaf 3 jaar).
  • Je kind heeft geen oogafwijkingen.
  • Je kind heeft een normale mentale, motorische en neurologische ontwikkeling.
  • Je kind is niet prematuur geboren (minimaal 37 weken zwangerschap).
  • Er is geen vermoeden van evenwichtsstoornissen bij je kind.

Deelnemen

Deelnemen doe je door te participeren aan de drie onderzoeksluiken die plaatsvinden op de dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent. De testen gaan van start vanaf januari 2018. Het volledige onderzoek duurt ongeveer twee uur bij kinderen tussen 6 maanden en 3 jaar oud en maximaal vier uur bij kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Hierbij houden de onderzoekers rekening met de nodige rustpauzes voor je kind.

  • Gehooronderzoek: Onderzoekers evalueren het gehoor van je kind d.m.v. een dopje in het oor. Dit onderzoek duurt enkele minuten.
  • Evenwichtsonderzoek: Onderzoekers prikkelen het evenwichtssysteem door het hoofd van je kind te bewegen, je kind in een (traag) ronddraaiende stoel te plaatsen of door geluiden aan te bieden terwijl ze de spanning in de halsspier opmeten. Dit onderzoek duurt ongeveer een uur bij kinderen tot 3 jaar oud en ongeveer 2 uur bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud.
  • Motorisch onderzoek: Bij jongere kinderen evalueren onderzoekers het evenwicht en de grove en fijne motoriek d.m.v. spel en observatie. Oudere kinderen voeren een aantal opdrachten uit zoals op een lijn stappen, op één been staan, enz. Dit onderzoek duurt ongeveer een uur bij de kinderen tot 3 jaar oud en ongeveer anderhalf uur bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud.

Aan het einde van het onderzoek krijg je meer uitleg en toelichting over de resultaten van de verschillende onderzoeksluiken. Per kind ontvang je een bon van 10 euro van DreamLand.  Wie met de wagen komt, kan gratis parkeren.

 Contact

Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen

Sarie Martens

https://vis-flanders.be

 

 

 

 

Lees meer artikels over: