Josefien Cornette wint Scriptieprijs DiverGent 2021

(12-03-2021) De Stad Gent en Universiteit Gent hebben op 9 maart voor de zesde keer de Scriptieprijs DiverGent uitgereikt.

Josefien Cornette (Master of Arts in gender en diversiteit) wint de prijs met haar scriptie ‘Een huis dat pijn heet. Een auto-etnografie over verlies, intimiteit en littekens’ over de moeilijkheden om mensen met een beperking op een 'complete' manier te portretteren. Ze ontvangt een cheque van 500 euro en komt in aanmerking voor enkele wetenschappelijke publicaties. Haar scriptie bestaat uit drie essays waarin verlies, rouw, pijn en beperking centraal staan. Ze maakt daarbij de moedige keuze om zichzelf en haar eigen ervaring als bron van kennis te gebruiken.

De jury bestempelde deze scriptie als gedurfd, verrassend, poëtisch, creatief én grensverleggend. Haar onderzoek getuigt niet alleen van een excellente kennis, maar slaagt er ook in om het verdriet over de onzichtbare beperkingen gecombineerd met de pijn van eenzaamheid en met de pijn van rouw pakkend neer te schrijven, met als resultaat een scriptie die iedereen bij de keel grijpt.

De scriptie biedt mogelijkheden om moeilijke en ongemakkelijke verhalen over beperkingen op een gedegen manier naar buiten te brengen, en draagt op die manier bij aan de integratie en participatie van personen met een beperking in de maatschappij. De scriptie voegt een belangrijke bron toe aan de ‘disability studies’, waar er nog altijd een tekort aan informatie en getuigenissen is.

"Durf denken is het motto van de Universiteit Gent. Onze kernspreuk sluit perfect aan bij zowel de ingesteldheid van de UGent - pluralistisch, onafhankelijk, kritisch - als bij de dwarsheid en nuchterheid waarvoor Gent als stad bekend staat. Dat is ook hetgeen we met de DiverGent-scriptieprijs willen aanprijzen. Een masterscriptie die ons durft uit te nodigen om stil te staan bij ons eigen handelen, onze eigen structuren en vanzelfsprekendheden. Dat is wat diversiteit belichaamt." Vice-rector Mieke Van Herreweghe.

Andere laureaten

De andere laureaten, Cyrine M'Sadek en Nathalie Casteels, krijgen allebei een eervolle vermelding voor hun masterscriptie, respectievelijk 'Gender en strafrecht, implicaties van het nieuwe geslacht X' en 'Diversiteit in sociale huisvesting: stadsvernieuwing vs. stadsontwikkeling. Stadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (case Watersportbaan)'.

De scriptieprijs

Jaarlijks loven de Universiteit Gent en de stad Gent een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de diversiteitsthematiek een centrale rol speelt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €500 voor de winnaar. De overige twee genomineerden ontvangen een eervolle vermelding.

Nog nooit hebben zoveel studenten deelgenomen aan deze scriptieprijs. 41 masterscripties zijn ingediend met een brede waaier aan diversiteitsthema’s zoals digitalisering en dekolonisering, operaties bij intersekse kinderen, de rol van gender in de schaakwereld en de politieke kracht van R&B en Hiphop muziek. Elke student ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond.