Junior Wim Trijsburgprijs voor professor Mattias Desmet

(17-12-2019) De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie reikte de prijs voor bijzonder onderzoek rond psychotherapie tijdens de Dag van de Psychotherapie.

Professor Mattias Desmet (Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie) ontving de onderscheiding voor zijn innoverende benadering op het vlak van psychoanalytische therapie.

Waar het klassieke onderzoek probeert te komen tot globale conclusies op grond van zo groot mogelijke steekproeven, vertrekt professor Mattias Desmet bij singuliere gevallen die hij zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengt om op grond daarvan algemeen toepasbare theoretische modellen te bouwen.