6 UGent-laureaten bij academische prijzen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

(11-12-2019) Op 7 december lauwerde de KAGB academici voor uitmuntend onderzoek in verschillende (dier)geneeskundige takken. Liefst 6 van de 10 prijzen werden aan UGent'ers uitgereikt.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verleent  deskundigenadviezen aan de Vlaamse en federale overheden en bevordert het wetenschappelijk onderzoek door prijzen uit te reiken. Op 7 december werden 10 prijzen uitgereikt, en maar liefst 6 van die prijzen werden aan een UGent'er toegekend.

"In naam van de hele universiteit feliciteer ik alle laureaten met hun onderscheiding. Dat we meer dan de helft van de gelauwerden in onze rangen tellen, bewijst eens te meer dat de UGent baanbrekend onderzoek verricht. We doen dat overigens niet alleen in de disciplines die tijdens deze prijsuitreiking aan bod kwamen maar ook in tal van andere domeinen. Het afgelopen jaar vielen heel wat UGent'ers in de prijzen. Ik ben ervan overtuigd dat dit in 2020 opnieuw het geval zal zijn. Ik dank iedereen die daartoe bijdraagt. Ik dank dus álle UGent'ers. Want het zijn alle UGent'ers samen die onze universiteit maken tot wat ze is: een universiteit om trots op te zijn." (Rector Rik Van de Walle)

Prijs van de Academie voor fundamenteel onderzoek in de geneeskunde 2019: Sarah Raevens

Voor het onderzoek dat ze verrichtte (en nog verderzet) naar twee complicaties van leverziekte (hepatopulmonaal syndroom en portopulmonale hypertensie), ontving doctor Sarah Raevens de prijs van de Academie voor fundamenteel onderzoek in de geneeskunde.

De resultaten bundelde ze in haar proefschrift 'Advances in the approach to pulmonary vascular complications of liver disease', waarmee ze in september 2018 haar doctoraatstitel behaalde. In navolging daarvan is zij momenteel assistent bij de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, Hepatology Research Unit (Departement Gastroenterologie en Hepatologie) van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op UZ Gent.

Prijs van de Academie voor onderzoek in de diergeneeskunde 2019: Lieselot Hemeryck

Doctor Lieselot Hemeryck is doctor-assistent bij de vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid aan de faculteit Diergeneeskunde, waarbij zij zich specifiek richt op dna-analysetechnologie, veterinaire volksgezondheid en massaspectronomie. Zij ontving de prijs voor haar doctoraat 'DNA adduct formation due to the gastrointestinal digestion of red meat', dat zij in 2017 succesvol verdedigde, en waarop zij verder bouwt in huidig onderzoek.

Lees meer over het onderzoek van Lieselot

Prijs GSK Vaccines 2019 voor een Nederlandstalige onderzoeker: Dmitri Krysko

De prijs  GSK Vaccines voor een Nederlandstalige onderzoeker werd gegeven aan professor Dmitri Krysko voor zijn innovatieve onderzoek op het gebied van immunologie, dat heeft bijgedragen aan een beter begrip van de moleculaire mechanismen van immunogene kankerceldood. Immunogene celdood is een specifieke vorm van celdood die gekenmerkt wordt door het vrijkomen van "danger moleculen" en die in staat is om op efficiënte wijze de anti-tumor immuniteit te activeren. Dit werk zal een bewijs vormen van de principes voor een nieuwe experimentele kankertherapie, die in de toekomst kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe anti-kanker immuuntherapie bij de mens.

Professor Krysko is verbonden aan de vakgroep Structuur en Herstel van de Mens van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, en is voor zijn onderzoek actief bij het CRIG. Hij ontving afgelopen week voor zijn onderzoek ook een prijs van AstaZeneca.

Prijs Dr. Luc Broeckaert (preventie en praktijk) 2019: Stijn Blot

Professor Stijn Blot (vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) ontving de prijs Dr. Luc Broeckaert, die gericht is op onderzoek dat een impact kent op preventie en praktijk. Hij werd gelauwerd voor een totaalverhaal dat bestaat uit meerdere onderzoeken die een tijdsspanne van meer dan 10 jaar omvatten.

Doorslaggevend was evenwel een recente studie die verscheen in Intensive Care Med (2018, Deschepper M., et al.). Het werk is getiteld 'Mondzorg met chloorhexidine: van preventie van pneumonie tot risicofactor voor mortaliteit'. Hoewel vaak stiefmoederlijk behandeld, is mondzorg een essentieel aspect van verpleegkundige zorg. Slechte mondhygiëne is geassocieerd met complicaties zoals o.m. endocarditis en pneumonie. Ondanks de beperkingen van een monocentrisch observationeel onderzoek wordt deze studie ook internationaal bijzonder ernstig genomen, wat onder meer geïllustreerd wordt door een oproep om chloorhexidine als mondzorgoptie te schrappen - een oproep die uit deze studie voortkomt.

Prijs van het Fonds Octaaf Dupont 2019: Mathieu Bertrand en Yves Dondelinger

Professor Mathieu Bertrand en doctor Yves Dondelinger zijn verbonden aan de vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie aan de faculteit Wetenschappen. Hun onderzoek naar tumornecrosefactoren (TNF) werd beloond met de prijs van het fonds Octaaf Dupont.  

TNF is een belangrijke bron van inflammatie in vivo en daardoor een farmacologisch doelwit in verschillende inflammatoire aandoeningen. De moleculaire basis van de pathologische rol van TNF is echter niet goed begrepen. Door de TNF-signaalweg te bestuderen op moleculair niveau, hebben ze aangetoond dat post-translationele modificaties op receptor-interacting kinase 1 (RIPK1) een cruciale rol spelen in de beslissing van de cel tussen leven en dood na TNF-stimulatie en dat ongecontroleerde TNF-geïnduceerde celdood pathogenese kan veroorzaken. 

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting 2019: Mira Meeus

Professor Mira Meeus is actief aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Zij is gespecialiseerd in chronische pijnbehandeling, en het is haar onderzoek in dat kader dat van de KAGB en de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting met de gelijknamige prijs erkend werd. De titel van het bekroonde onderzoek is 'Chronische pijn ontrafeld: de introductie van het concept van centrale sensitisatie in het domein van chronische pijnklachten – van klinische evaluatie naar behandeling.'