Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe kandidaat voor tweede stemcyclus rector en vicerector aan de UGent

(31-05-2017) Eén duo heeft zich kandidaat gesteld voor de komende rector- en vicerectorverkiezingen aan de UGent: Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe.

Deze week start aan de UGent een tweede stemcyclus voor een nieuwe rector en vicerector. Het verkiezingsreglement blijft hetzelfde als tijdens de eerste cyclus. Zo mogen zowel personeelsleden als studenten stemmen. Ook dienen de kandidaten op te komen als duo, en binnen elk duo moet er een genderevenwicht zijn.

De eerste stemronde loopt van maandag 19 juni, 8 uur tot en met dinsdag 20 juni, 8 uur. Het duo dat een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is na benoeming door de Raad van Bestuur verkozen.

Kandidaten bekend

Uiterlijk woensdag 31 mei 2017 om 12 uur moesten alle kandidaturen officieel worden ingediend bij het Secretariaat van de Raad van Bestuur van de UGent. Eén duo stelde zich kandidaat: Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe.

Professor Rik Van de Walle is kandidaat-rector. Hij is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt professor Van de Walle ook de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen. Hij is ook lid van de raad van bestuur van imec.

Professor Mieke Van Herreweghe is kandidaat-vicerector. Sinds 2012 is ze hoogleraar Engelse taalkunde aan de UGent. Haar expertise focust op de verwerving van het Engels als vreemde taal en op de historische aspecten van het Engels, alsook de Vlaamse Gebarentaal.


Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe:

“We willen vooral verbinden en samenbrengen. Na heel wat wikken en wegen, en uitgaande van onderling vertrouwen dat stap voor stap werd opgebouwd, zijn we tot een gezamenlijk programma gekomen dat de belangrijkste elementen van onze oorspronkelijke programma's omvat en waar we met z'n allen ten volle achter staan. We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van dit programma een heel goede zaak zou zijn voor onze universiteit en voor de UGent'ers.”
“De uitdrukkelijke wens – van ons en van velen – om visies samen te brengen, verbinding na te streven en een ambitieus project te realiseren, leidt tot de vraag om het rectorale team te verbreden. We pleiten ervoor om onze universiteit de mogelijkheid te bieden om extra leden binnen het rectorale team aan te stellen (wat in andere Vlaamse universiteiten overigens al lang mogelijk is)."
"We willen een dynamische universiteit, die belang hecht aan maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwen. Een universiteit waarin medewerkers en studenten niet alleen durven te denken, maar ook leren en mógen durven. Met aandacht voor pluralisme, zorgzaamheid, transparantie en een gemoderniseerd bestuursmodel”.

Bekijk de verkiezingswebsite van de kandidaten Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. http://rikenmieke.ugent.be


Info

Tine Dezeure en Stephanie Lenoir
Persdienst Universiteit Gent
T 09 264 82 76/78
M 0472 96 82 81