Verkiezingen rector en vicerector aan de UGent: voorstelling van de kandidaten

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe (duo links) en Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets (duo rechts). (vergrote weergave)

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe (duo links) en Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets (duo rechts).

(25-08-2017) Twee duo's hebben zich kandidaat gesteld voor de komende rector- en vicerectorverkiezingen aan de UGent: Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets en Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe.

Verkiezingen aan de UGent

Binnenkort starten aan de UGent de verkiezingen voor een nieuwe rector en vicerector. Het verkiezingsreglement werd gewijzigd tegenover de vorige verkiezingsronde.

Nu twee duo's zich kandidaat hebben gesteld voor deze cyclus wordt de gewogen tweederdemeerderheid behouden in de eerste stemronde en wordt naar een gewone gewogen meerderheid overgeschakeld in de eventuele tweede stemronde.

De eerste stemronde loopt van maandag 18 september 2017 en eindigt op dinsdag 19 september 2017. Het duo dat een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is na benoeming door de Raad van Bestuur verkozen. Indien niemand een tweederdemeerderheid behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd van donderdag 21 september 2017 om 8 uur tot vrijdag 22 september 2017 om 8 uur.

Kandidaten bekend

Uiterlijk op vrijdag 25 augustus 2017 om 12 uur moesten alle kandidaturen officieel worden ingediend bij het Secretariaat van de Raad van Bestuur. Twee duo's stelden zich kandidaat:

Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets

Professor Karin Raeymaeckers is kandidaat-rector. Zij sinds 2012 hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschappen. Sinds 2014 is ze lid van de Raad van Bestuur voor de faculteit en sinds oktober 2015 is ze ook voorzitter van de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Professor Patrick De Baets is kandidaat-vicerector. Hij is burgerlijk-werktuigkundig ingenieur en hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Sinds 2013 is hij academisch secretaris in de faculteit en sinds 2014 ook lid van de Raad van Bestuur.

Bekijk de verkiezingswebsite van Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

Professor Rik Van de Walle is kandidaat-rector. Hij is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt professor Van de Walle ook de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen; hij is tevens lid van de raad van bestuur van imec.

Professor Mieke Van Herreweghe is kandidaat-vicerector. Sinds 2012 is ze hoogleraar Engelse taalkunde aan de UGent. Haar expertise focust op de verwerving van het Engels als vreemde taal en de historische aspecten van het Engels, alsook de Vlaamse Gebarentaal.

Bekijk de verkiezingswebsite van Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

Info

Lees meer artikels over: