Professor Koen Thas ontvangt Hall medal

(08-06-2020) Op 25 mei 2020 ontving professor Koen Thas (vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde) de Hall medal van het Amerikaanse Institute of Combinatorics and its Applications.

Koen Thas heeft belangrijke bijdragen geleverd in de gebieden van eindige meetkunde en absolute meetkunde, en heeft belangrijke problemen in wiskundige fysica en kwantuminformatietheorie aangepakt met behulp van meetkundige en groepentheoretische methoden.

Hij heeft ook een aantal fundamentele open problemen opgelost die gesteld werden door vooraanstaande onderzoekers. Zijn classificatiewerk in de theorie van veralgemeende vierhoeken is beschreven als "zeer interessant" en "grensverleggend", met "opmerkelijke resultaten, die lange tijd als onbereikbaar werden beschouwd".

In zijn werk dat algebraïsche meetkunde over het veld met één element en combinatoriek verbond, was hij een van de eersten in bijna veertig jaar die nieuwe substantiële resultaten bijdroeg aan oneindige Singer-theorie.

Dr. Thas ontving in 2006 een ICA Kirkman medal en de Triënnale-prijs van de Vlaamse Wetenschapsstichting (voor Exacte Wetenschappen) in 2009. Hij is enig auteur van meer dan vijftig papers en twee boeken, en co-auteur van nog een heel pak meer, en heeft tal van lezingen gegeven op conferenties over de hele wereld.

Contact

Koen Thas