Koen Raemdonck ontvangt ERC consolidator grant

(09-12-2020) UGent onderzoeker Koen Raemdonck ontvangt ERC Consolidator Grant voor zijn project 'RESPIRNA'.

De Europese Research Council (ERC) maakte vandaag de winnaars bekend van de meest recente Consolidator Grant competitie voor mid-career onderzoekers. De financiering maakt deel uit van het huidige onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, Horizon 2020, en is in totaal 655 miljoen euro waard. Met deze steun kunnen de nieuwe bursalen hun teams bestendigen en een verreikende impact hebben.

De ERC ontving in 2020 2506 onderzoeksvoorstellen voor Consolidator Grants, waarvan ongeveer 13% zal worden gefinancierd. Deze nieuwe beursronde moet meer dan 2000 banen opleveren voor postdoctorale bursalen, promovendi en ander personeel dat in de onderzoeksteams van de bursalen werkt.

Een van de bursalen is UGent onderzoeker Koen Raemdonck.

RESPIRNA

Koen Raemdonck krijgt de grant voor zijn project 'RESPIRNA'. Dat staat voor 'REpurposing lung Surfactant Protein B for Inhalation therapy with RNA therapeutics'. Met dit project wil hij het gebruik van longsurfactant onderzoeken voor inhalatie van RNA therapeutica.

Respiratoire aandoeningen vormen wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Voor veel van deze pathologieën is er nood aan innovatieve medicijnen, waarvoor inhalatietherapie met RNA geneesmiddelen een oplossing zou kunnen bieden. Hoewel duidelijke voordelen voor RNA inhalatietherapie kunnen aangehaald worden, zijn er momenteel echter geen farmaceutische toedieningsvormen beschikbaar die zowel een veilige als efficiënte RNA afgifte in longcellen mogelijk maken.

Het team van Prof. Raemdonck ontdekte recent dat longsurfactant, een biomateriaal essentieel voor de ademhaling, de cellulaire afgifte van RNA therapeutica kan bevorderen. Deze nieuwe bevinding vormde de basis voor het multidisciplinaire RESPIRNA project. Het overkoepelende doel van RESPIRNA is om fundamenteel inzicht te verkrijgen in het cellulaire werkingsmechanisme van dit natuurlijk voorkomende materiaal voor de ontwikkeling van innovatieve biologisch geïnspireerde RNA nanomedicijnen. Efficiënte RNA nanodeeltjes zullen worden toegepast voor therapeutische RNA afgifte in relevante modellen van obstructief longlijden.

Meer over de Consolidator Grants 2020

Vrouwelijke sollicitanten winnen terrein

37% van de beurzen werd toegekend aan vrouwelijke onderzoekers, het hoogste percentage sinds de start van de Consolidator Grants subsidies. Het succespercentage bedroeg 14.5% voor vrouwen en 12.6% voor mannen. Er waren ook veranderingen in het succespercentage voor twee van de drie domeinen waarin de projecten voor evaluatiedoeleinden zijn onderverdeeld. In het domein van de fysica en de ingenieurswetenschappen overtrof het succespercentage van vrouwen dat van mannen: het was 16,9% voor vrouwen en 12% voor mannen. In het domein Life Sciences kregen vrouwen 15% en mannen 12,9% van de subsidies.

Onderzoeksprojecten in 23 landen

De bursalen zullen hun projecten uitvoeren aan universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven in 23 verschillende landen in Europa, met Duitsland (50 beurzen), het Verenigd Koninkrijk (50), Frankrijk (34) en Nederland (29) als koplopers. Voor het eerst zal ook een project in Oekraïne, een 'geassocieerd' land van Horizon 2020, door een Consolidator Grant worden gefinancierd. De door de nieuwe bursalen voorgestelde onderzoeksprojecten bestrijken een breed scala aan onderwerpen op het gebied van natuurwetenschappen en techniek, biowetenschappen en sociale en menswetenschappen.

De voorzitter van de ERC, professor Jean-Pierre Bourguignon, zegt: "Deze financiering stelt niet alleen knappe koppen uit heel Europa in staat om hun meest ambitieuze ideeën in een kritieke fase van hun carrière na te streven, maar helpt ook de jongste generatie onderzoekers op te leiden als leden van hun ERC-teams. Om zich voor te bereiden op de uitdagingen van morgen moet Europa vasthouden aan de visie van investeren in grensverleggend onderzoek, dat keer op keer zijn cruciale toegevoegde waarde heeft bewezen. Daarom rekenen velen op de Europese leiders om de pijler "Excellent Science" van Horizon Europe te voorzien van de middelen die nodig zijn om Europa in zijn geheel te versterken"

Consolidator grants

De ERC Consolidator Grants worden toegekend aan excellente onderzoekers ongeacht nationaliteit of leeftijd, met ten minste zeven en maximaal twaalf jaar ervaring na hun doctoraat, en een wetenschappelijke staat van dienst die veelbelovend is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in een openbare of particuliere onderzoeksorganisatie in een van de EU-lidstaten of 'geassocieerde' landen. De financiering - tot 2 miljoen euro per subsidie, plus in sommige gevallen 1 miljoen euro extra voor de aanloopkosten - is voorzien voor een periode van maximaal vijf jaar en dekt meestal de tewerkstelling van onderzoekers en ander personeel om de teams van de bursalen te bestendigen.

Contact