Nieuwe lezingenreeks van start op UGent Campus Kortrijk

(08-10-2019) Op haar Campus Kortrijk start de Universiteit Gent op donderdag 10 oktober met de vierde jaargang van de Wetenschappelijke Nascholing, een lezingenreeks over actuele thema's, die zich hoofdzakelijk richt naar senioren.

De Wetenschappelijke Nascholing biedt een antwoord op de toenemende vraag naar betrouwbare informatie en toegankelijke actuele wetenschappelijke kennis. Elk jaar komt een selectie van actuele thema’s aan bod, waaraan telkens drie lezingen gewijd worden. De lezingen worden gegeven door professoren en andere medewerkers van de Universiteit Gent.
Een 100-tal geïnteresseerden schreef intussen al in, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De eerste sessie van dit najaar vindt plaats op donderdag 10 oktober. De aanwezigen worden om 14 uur verwelkomd door Rik Van de Walle, rector van de UGent. De pers is welkom om die eerste sessie bij te wonen.

Programma

In Kortrijk staan dit jaar vier thema’s op het programma.

BEWEGEN EN SPORT: IETS VOOR ALLE LEEFTIJDEN (oktober 2019)
- De rol van fysieke activiteit op de fysieke en mentale gezondheid, door prof. Greet Cardon
- Lopen en wandelen: voor alle leeftijden, door prof. Veerle Segers
- Het belang van weinig zitten naast veel bewegen, door prof. Marieke De Craemer

BOS EN NATUUR (november – december 2019)
- Biodiversiteit: tot uw dienst?!, door prof. Kris Verheyen
- TreeWatch.net: een netwerk van bomen tweeten hun reactie op klimaatverandering, door prof. Kathy Steppe
- Bos, hout en bioeconomie, door prof. Joris Van Acker
 
MIDDELEEUWS VLAANDEREN, door prof. Wim De Clercq (januari 2020)
- Licht in de duisternis?! De wortels van de Middeleeuwen (5de – 9de eeuw)
- Heren, boeren en reizigers. De ingrijpende transformaties in de volle Middeleeuwen (10de- 12de eeuw)
- “Waar alle naties van de hele wereld elkaar ontmoeten”. De late middeleeuwen en de bloei van handel en cultuur (13de – 15de eeuw)

DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK EN RECYCLAGE, door prof. Kim Verbeken (februari - maart 2020)
- Materialen en hun eigenschappen: innovatie langsheen de volledige levenscyclus
- Hoogtechnologische toepassingen: een complex materiaalvraagstuk van ontginning tot recyclage
- De optimale materiaalkeuze voor je auto: een compromis van design tot recyclage

Praktisch

De lessen vinden plaats op donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur in de gebouwen van de Universiteit Gent Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk.
Lidmaatschap: 30 euro per persoon, 50 euro voor twee personen van hetzelfde gezin.
Inschrijven voor de lezingenreeks kan nog tot 14 oktober 2019. Meer info op de website.

Info

Website Wetenschappelijke Nascholing
Kathleen Dekens - coördinator Wetenschappelijke Nascholing
T 09 264 79 64