De Krook opent: een nieuwe landmark voor Gent

(10-03-2017) Op vrijdag 10 maart opent De Krook in Gent haar deuren voor het publiek. Met De Krook krijgt Gent er een nieuwe landmark bij, tussen de drie torens en de Boekentoren.

In dit staaltje toparchitectuur van het Gentse bureau COUSSEE & GORIS architecten en het Spaans-Catalaanse bureau RCR Arquitectes zitten een bibliotheek, een bruisend café, experimenteerlabo's, radiostudio's, een studiezaal en zo veel meer. In De Krook wordt iedereen uitgenodigd om te lezen, te leren en vooral voluit te leven.

Stad Gent, de Universiteit Gent en imec bundelen de krachten om in het nieuwe gebouw een gezamenlijke werking uit te bouwen, met steun van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen. Tijdens het openingsweekend van 10 tot en met 12 maart kunnen bezoekers voor het eerst kennis maken met de nieuwe stadsbibliotheek, de lopende onderzoeken van de Universiteit Gent en de innovatiekracht van imec. De unieke samenwerking wordt er aan de hand van een parcours met activiteiten in de kijker gezet. Het volledige programma is te vinden op website van De Krook.

“De Krook is een broedplaats voor cultuur, kennis, onderzoek en ondernemerschap. De Krook wordt dé referentie in Vlaanderen en Europa voor maatschappelijk gedragen innovatie.” – Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Een inspiratieplek voor cultuur, kennis en innovatie

Een stadsbibliotheek is in deze digitale tijden nog steeds relevant, maar haar rol verandert wel. In een gedigitaliseerde wereld met een overvloed aan beschikbare informatie is er meer behoefte aan oriëntatie in al die kennis. De nieuwe stadsbibliotheek speelt daarop in met de collectie van boeken, cd’s en dvd’s maar ook met digitale technologieën zoals online informatiedossiers of een app die leessuggesties geeft.

“We geloven sterk in de bibliotheek, maar dan in een die klaar is voor de toekomst. Waar iedereen een boek kan lezen of lenen, maar ook aan lezingen of onderzoek kan deelnemen. Waar je komt om je weg te vinden in de complexe digitale wereld of gewoon om een koffietje met vrienden te drinken. De Krook is echt van iedereen.” – Annelies Storms, voorzitter cvba Waalse Krook en schepen van cultuur, toerisme en evenementen.

“Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is de investering in De Krook een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Bibliotheken blijven van kapitaal belang om ons erfgoed te bewaren, en met dit innovatief concept is die bibliotheek ook klaar voor de toekomst.” – Jozef Dauwe, provincie Oost-Vlaanderen

UGent en imec @ De Krook

De Krook wordt ook een plek waar de Universiteit Gent en imec naar buiten kunnen komen met onderzoek, en een kweekvijver voor baanbrekende ideeën en innoverende startups. De Krook wordt dé innovatieplek voor Vlaamse bedrijven.

“Voor de UGent biedt De Krook kansen om meer naar buiten te treden met onderzoek en bezoekers te gaan betrekken bij de academische werking. Voor het eerst bouwt de universiteit een eigen publiekswerking uit, en dat zal zichtbaar zijn aan de uitgebreide activiteitenkalender.” Anne De Paepe – rector Universiteit Gent

Net zoals De Krook een nieuwe brug slaat tussen stad en burger, zo gaat de Universiteit Gent in De Krook ook op een nieuwe manier de interactie aan met creatieve mensen en instellingen. De universiteit is een kennisinstelling, en die kennis wil ze ook in de praktijk gebruiken en toepassen. Dat gebeurt op economisch vlak door nauw contact met de industrie (imec), de overheid (stad Gent) en de vele bezoekers van De Krook. Maar de maatschappelijke valorisatie van die kennis is minstens even belangrijk: die bezoekers vormen voor de wetenschappers een ideale spiegel én toetssteen van de maatschappij. De UGent kijkt er dan ook naar uit om de Krook-bezoekers op heel uiteenlopende manieren dichter bij haar onderzoek te betrekken.

"In de Krook zetten we volop in op Vlaamse innovatie. We gidsen bedrijven doorheen al de verschillende stappen van het innovatieproces. Vanaf het moment dat een idee vorm krijgt, totdat het zich ontpopt tot een volledig functionerend product of dienst. Enerzijds gebruiken we hiervoor onze unieke nano- en digitale technologieën, maar dat is niet voldoende. Innovatie met positieve impact op de maatschappij kan enkel door krachten te bundelen tussen bedrijven, de onderzoekswereld, de burger en de overheid. Dit is nu net het mooie van de Krook.”- Luc Van den hove, President en CEO imec.

Een open gebouw als een balkon op de stad

“Het opzet was om een plek die niet meer zo gekend was terug te geven aan de Gentenaars. Dit is meer dan geslaagd. ” – Daniël Termont, burgemeester Stad Gent

Het gebouw laat zich lezen als een stapeling van horizontale plateaus, uitziend op de Scheldearm, die een stad in een stad moeten creëren. Het gebouw is daarom heel transparant en open, zodanig dat de Gentenaars hier weer samen kunnen komen en ontdekken wat deze herwonnen plek hen te bieden heeft.

“Historisch is Gent al altijd een fluïdum van straten en pleinen geweest die in elkaar overlopen', zegt architect Ralf Coussée (TVHV Coussée & Goris architecten / RCR Arquitectes). 'Ons ontwerp is daar een weerspiegeling van. We gebruiken de tussenruimtes rond het gebouw voor passages. Vroeger liep men om dit gebied heen, nu gaat men er dwars doorheen. Bij het binnenkomen van Gent wandelt men zo de stad in. De Krook is bijna een toegangspoort.”

Meer info en verdere activiteiten op ugent.be/dekrook en dekrook.be

Info

Stephanie Lenoir
Persdienst UGent
T 09 264 82 76