UGent investeert in high tech mariene en maritieme onderzoeksfaciliteiten in Oostende

(01-04-2021)

Onderzoek rivierkreeft
De Blauwe Economie - het gebruik van de zee en haar bronnen voor duurzame economische ontwikkeling -  krijgt steeds meer erkenning als cruciale sector in het innovatielandschap.

Ook economisch is het een belangrijke sector. Ze vertegenwoordigt in Vlaanderen 154.000 voltijdse jobs en meer dan 5% van het Vlaamse binnenlands product. Wat betreft haar omvang is ze even groot als de voedingsindustrie.


De blauwe sector is niet enkel een economisch sterke groeimotor, maar ook essentieel in de strijd tegen klimaatverandering én voor een duurzame toekomst in het algemeen. Voor de verdere ontwikkeling van de blauwe economie zijn méér inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie essentieel. De UGent heeft daarom beslist om te investeren in nieuwe en unieke mariene en maritieme labo-infrastructuur in Oostende, om zo het onderzoek dichter bij de Vlaamse ondernemers uit de blauwe sector te brengen.

Ostend Science Park als thuisbasis voor onderzoek Blauwe Economie

Ostend Science Park (OSP) wordt de thuisbasis van deze UGent-labo’s. Prof. Jana Asselman, hoofd onderzoeksfaciliteiten: "Met de nieuwe onderzoeksfaciliteiten wil de UGent sneller de brug slaan tussen academisch onderzoek en maatschappelijke of economische toepassingen. We willen via onze academische expertise innovatieve antwoorden bieden op de uitdagingen waarmee bedrijven in de blauwe sector vandaag maar ook in de toekomst geconfronteerd zullen  worden."

Bedrijven die zich vestigen op OSP komen op die manier rechtstreeks in contact met wereldbefaamde mariene en maritieme onderzoeksgroepen en krijgen zo de kans om betrokken te worden bij duurzaam toegepast onderzoek binnen de blauwe economie. Omgekeerd kunnen wetenschappers door deze unieke interactie veel beter inspelen op de noden van deze blauwe (r)evolutie. Op OSP zullen onderzoekers van UGent en de R&D specialisten van de gevestigde ondernemingen elkaar versterken. "De UGent kan de bedrijfswereld all-round expertise bieden wanneer zij nieuwe stappen wensen te nemen in de Blauwe economie. Als partner voor de bedrijfswereld denken we van bij de start mee over duurzaamheidsaspecten, winstgevendheid en strategische positionering van nieuwe producten en/of technologie op internationaal vlak." aldus dr. ir. Margriet Drouillon, business developer voor BLUEGent. Dit is het IOF-consortium dat de brug slaat tussen de industrie en aan de UGent ontwikkelde kennis en technologie in het domein van aquacultuur en blue life sciences.

 Labofaciliteiten OSP
De invulling van de meer dan 400 m² aan multidisciplinaire labo’s ter waarde van meer dan 1,4 miljoen krijgt stilaan zijn finale vorm. In oktober 2020 gaf de UGent-bouwcommissie groen licht voor de bouwplannen. Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de technische uitwerking, start de zoektocht naar een geschikte aannemer voor de realisatie van de bouwwerken.

De aanvang van de werken is voorzien eind 2021 – begin 2022. Verwacht wordt dat de labo’s operationeel zullen zijn eind 2022. 

Welke onderzoeksexpertise en – infrastructuur mag je verwachten?

  • Toegepast ecologie labo: Mariene ecosystemen zijn complexe omgevingen waar economische activiteiten de biodiversiteit kunnen beïnvloeden. Onze labo’s bieden infrastructuur om de menselijke en andere impact op mariene ecosystemen beter te begrijpen, zoals ultramoderne incubatieruimten voor algen en planten.
    Ook in het OSP-aanbod zit een zogenaamde mesocosm. Dit is een zeewaterbestendige ruimte met aquaria en grote tanks met volumes van 200 tot 500 liter én aangepaste temperatuur-, licht-, gas- en luchttoevoer.
  • Biotechnologie labo: Van vervuiling tot oplossing: ons multifunctioneel lab biedt een brede waaier aan technologieën om uw activiteiten in de blauwe economie te stimuleren. Dit omvat ultramoderne biotechnologische faciliteiten, waaronder multifunctionele drylabs en een moleculair labo. Ideaal voor de ontwikkeling van nieuwe mariene natuurlijke producten, chemische synthese van nieuwe polymeren voor industriële toepassingen, micro- en nano-plasticonderzoek.
  • Multispecies broedhuis: Het vinden van voldoende, kwalitatief startmateriaal is een grote uitdaging in de aquacultuur. Ons labo combineert deskundige kennis met hoogtechnologische kweekfaciliteiten om uw aquacultuuractiviteiten te stimuleren. Wij bieden onder andere innovatieve kweektechnieken, geïntegreerde RAS-systemen en een ecosysteem-gebaseerde aanpak van het waterbeheer. Ons broedhuis is ontworpen om meerdere soorten te kweken, zoals schaaldieren, weekdieren en macro-algen.
  • Zoutwater-golfgoot: Getijdenstromingen en golven hebben een grote invloed op kuststeden en blauwe economische activiteiten. We beschikken over een unieke zoutwater-golfgoot die het mogelijk maakt de interacties tussen golven en door de mens gemaakte structuren te bestuderen, met inbegrip van levende mariene organismen (b.v. planten, vissen).


Contact

  • Meer weten over de onderzoeksexpertise en -infrastructuur op Ostend Science Park? Bekijk Marine@UGent of neem contact op met Prof. Jana Asselman via jana.asselman@ugent.be.
  • Heeft jouw bedrijf interesse in business development in aquacultuur en blue life sciences? Bekijk BLUEGent of neem contact op met Dr. ir. Margriet Drouillon via margriet.drouillon@ugent.be.