Oprichting van UGent-leerstoel 'Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij'

(06-10-2017) Op dinsdag 10 oktober wordt aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent de nieuwe leerstoel 'Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij' ingehuldigd.

Het ambt wordt in het academiejaar 2017-2018 ingevuld door professor Hein Willemse van de Universiteit Pretoria.

De instelling van een academische leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij aan de Universiteit Gent sluit aan bij het wetenschappelijk onderzoek en het academisch onderwijs op het gebied van het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika in een veeltalige en multiculturele context. Het bestuur van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika staat in voor de voordracht van de kandidaat voor het gastdocentschap.

De leerstoel concreet

De leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij wordt ingesteld voor een (eerste) periode van vijf jaar en is jaarlijks vacant. Elk academiejaar wordt een letterkundige, taalkundige of schrijver voor een verblijf van vier maanden voorgedragen als leerstoelhouder (gastprofessor UGent).
Hij/zij is betrokken bij de organisatie van de symposia aan de UGent i.v.m. Zuid-Afrika (gefinancierd door het Fonds Neerlandistiek (Zuid-Afrika), FWO-Vlaanderen en de faculteit) en hij/zij geeft zo mogelijk, mede afhankelijk van de thema’s, de keynote lezing bij aanvang van een symposium.
Daarnaast verzorgt hij/zij een reeks gastlezingen voor de studenten en wordt uitgenodigd voor een lezing/college aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam en bijvoorbeeld in het Zuid-Afrikahuis (Amsterdam).

Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika

Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika werd in 2016 als onderzoeksgroep opgericht in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De onderzoeksgroep faciliteert internationale seminaries, wetenschappelijke colloquia en gastlezingen op het gebied van de taal- en letterkunde van het Afrikaans en de maatschappelijke context van een meertalig Zuid-Afrika.
Daarnaast maken de bestuursleden van de universitaire onderzoeksgroep gebruik van hun expertise om academisch onderwijs over Afrikaans in binnen- en buitenland aan te bieden. Inmiddels vervult het onderzoekscentrum in Europees verband een coördinerende functie en brengt onderzoekers samen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

De instelling van de leerstoel zal bijdragen tot de academische en maatschappelijke erkenning van de uiteenlopende wetenschappelijke en culturele activiteiten die de Universiteit Gent onderneemt voor de studie van en het onderwijs over het Afrikaans en Zuid-Afrika.

Op woensdag 11 oktober organiseert het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika het vierde internationaal congres over Afrikaanse taal- en letterkunde.

Praktisch

  • Installatie van de leerstoel op dinsdag 10 oktober 2017 om 15 uur in de Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
  • Colloquium over Afrikaanse taal- en letterkunde op 10 en 11 oktober, met op dinsdagavond 10/10 de jaarlijkse Mandela Lezing van de UGent: “Tom Lanoye in gesprek met Antjie Krog over de rol van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en de wereld vandaag”

Info

Prof. Yves T'Sjoen
Vakgroep Letterkunde
T 09 264 40 66

Lees meer artikels over: