Levenslang leren aan de UGent: het aanbod in een nieuw jasje

(02-09-2020) Kort- en langlopende opleidingen, lezingen en studiedagen zullen voor iedere faculteit binnenkort op een online platform te vinden zijn.

Levenslang leren

Op 5 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur het strategisch beleidsplan voor levenslang leren goedgekeurd. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van de vraag van het bestuur om het levenslang leren universiteitsbreed te versterken. Met levenslang leren wordt een breed gamma aan initiatieven bedoeld, van postgraduaten tot kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen. Door in te zetten op levenslang leren wil de UGent een compagnon de route zijn voor iedereen die wil blijven leren.

Academies

Eén van de principes uit het beleidsplan is dat het levenslang leren in de faculteiten wordt samengebracht in een academie voor levenslang leren. Faculteiten kunnen beslissen om zelf een academie in te richten of kunnen ook samenwerken met andere faculteiten. Om de administratie van de kort- en langlopende opleidingen en de lezingen en studiedagen op te volgen zal elke academie over een online platform kunnen beschikken. De postgraduaten blijven in OASIS, omdat deze opleidingen zijn opgebouwd uit reguliere vakken met creditbewijzen.

Online platform

 Onder impuls van de Academie voor Diergeneeskunde en de directie ICT is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een eerste online platform. Al snel hebben de Academie voor Revalidatiewetenschappen en Gandaius Academy zich bij dit project aangesloten. In het strategisch beleidsplan is vervolgens beslist dat dit platform ook aan de andere academies van de UGent zal worden aangeboden. Het streefdoel is dat tegen het einde van het academiejaar 2020-2021 elke academie over een online platform kan beschikken.

Deze werkwijze biedt tal van voordelen. De administratie zal in elk platform op een gelijkaardige en efficiënte manier kunnen verlopen. De deelnemers komen terecht op een aantrekkelijke website en kunnen via een eenvoudig boekingsproces zich snel registreren. Tot slot is er ook een grote herkenbaarheid doordat de platformen volledig in de huisstijl zijn vormgegeven en telkens dezelfde opbouw aanhouden.

Benieuwd naar hoe zo’n platform eruitziet? Neem dan een kijkje op de websites van de academies:

Infosessie levenslang leren

Op dinsdag 15 september wordt van 13u30 tot 16u45 een infosessie levenslang leren georganiseerd. Deze infosessie zal on campus doorgaan, in gebouw S9 van Campus De Sterre. Alle veiligheidsvoorschriften zullen hierbij gevolgd worden.

Tijdens deze infosessie zal er een update worden gegeven van het strategisch beleidsplan en zal het nieuwe platform gepresenteerd worden. Wilt u graag deze infosessie bijwonen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Stuur dan zeker een e-mail naar Charlotte.Cailliau@UGent.be. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.