Lieven Eeckhout onderscheiden als Fellow van het Institute of Electrical and Electronics Engineers

(08-01-2018) Lieven Eeckhout, professor aan de Universiteit Gent, mag zich vanaf 2018 IEEE Fellow noemen.

Hij wordt erkend voor zijn bijdrage in de prestatieanalyse en modellering in de computerarchitectuur. Het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is de grootste beroepsvereniging wereldwijd gericht op het bevorderen van technologische innovatie en excellentie voor de mensheid. Voor de hoogste graad, Fellow Member, worden enkel IEEE-leden met buitengewone verdiensten genomineerd. Een grote eer en een belangrijke carrièreprestatie!

Lieven Eeckhout heeft enkele uitstekende onderzoeksbijdragen geleverd in analyse en modellering van computerarchitectuurprestaties. Prestatieanalyse en modellering is een vakgebied dat van cruciaal belang is voor goede wetenschap in computersystemen en architectuur. We moeten onze simulators, benchmarks en analysetools correct ontwerpen en bouwen en we moeten onze resultaten nauwgezet meten en analyseren, anders kan experimenteel onderzoek en ontwikkeling leiden tot onjuiste en misleidende conclusies en ineffectieve optimalisaties. Deze tools zijn cruciaal voor ons begrip van zowel de problemen als de oplossingen.

Het unieke wetenschappelijke werk van Lieven Eeckhout heeft de norm voor het vakgebied bepaald en de ‘best practices’ in de academische wereld en de industrie veranderd, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie van architectuur en systeemverkenning zijn verbeterd. Lieven Eeckhout ontwikkelde in het bijzonder methodieken voor systematische werklastkarakterisering, statistisch rigoureuze prestatie-evaluatie, analytische processorprestatiemodellering en architecturale simulatie.