Maak kans op de Internationalisation Award

(18-07-2019) Heb je een projectidee rond wereldburgerschap? De Internationalisation Award van Associatie Universiteit Gent kan jouw project het duwtje in de rug geven.

De Internationalisation Award wil studenten aanmoedigen om waardevolle internationale projecten uit te rollen én bovendien de samenwerking tussen studenten van verschillende associatiepartners bevorderen.

Maak kans op een geldprijs van € 2500..

 

 

 

De award in het kort

  • De wedstrijd staat open voor iedere student of groep van studenten verbonden aan de AUGent.
  • De studenten werken over de grenzen van de eigen instelling heen door samen te werken met studenten en/of medewerkers van minstens één andere associatiepartner (Artevelde, HoGent, Howest of UGent)
  • Het project moet uitgevoerd worden in de loop van het lopende kalenderjaar (2019) en/of volgende kalenderjaar (2020)
  • Het project mag plaatsvinden binnen een studie-activiteit zoals een stage of een bachelor- of masterproef, maar dat is niet noodzakelijk.
  • Het project moet vooral bijdragen aan een versterking van de wereldburgercompetenties van studenten.

Deelnemen

Stuur jouw voorstel ten laatste op maandag 30/09/2019 door naar

Lees het reglement en vul het registratieformulier in om deel te nemen.

Meer info

Rudy Van Renterghem, directeur Associatie Universiteit Gent
T: +32 9 264 82 30