Trek jong onderzoekstalent uit het buitenland aan voor een postdoctorale Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship

(28-03-2021) Via het Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship kunnen ZAP-leden een internationale postdoc aantrekken, of kunnen UGent-postdocs een fellowship in het buitenland aangaan. De UGent organiseert in mei een voorbereidende Master Class.

UGent-professoren die een postdoctorale onderzoeker uit het buitenland wensen aan te trekken, kunnen hen uitnodigen om deel te nemen aan een intensief opleidingsprogramma ter voorbereiding van een aanvraag voor het Postdoctoral Fellowship-programma (vroeger Individual Fellowships) binnen de Horizon Europe Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Postdocs die pas sinds september 2020 in België werken, komen ook in aanmerking voor een Fellowship.

Postdocs die naar het buitenland willen, komen ook in aanmerking voor deze fellowships, maar bereiden hun aanvraag voor bij hun gastinstelling in het buitenland. Via een Europese beurs kunnen kandidaten onderzoek doen in een andere EU-lidstaat of geassocieerd land. Via een Global Fellowship kunnen ze 2 jaar werken aan een instituut in een derde land en hun derde jaar onderzoek verrichten in een Europese instelling.

Op 20-21 mei 2021 organiseert de directie Onderzoeksaangelegenheden een masterclass voor onderzoekers die van plan zijn een MSCA Postdoctoral Fellowship aan te vragen (call MSCA-PF-2021) met de UGent als gastinstelling, en met een UGent ZAP-lid als supervisor. Postdocs aan de UGent die naar het buitenland willen, kunnen ook deelnemen aan deze Master Class.

Deze training vergroot hun kansen om geselecteerd te worden voor een fellowship.

Ontvankelijkheidscriteria voor MSCA Postdoctoral Fellowships:

 • Onderzoekers van elke nationaliteit;
 • Kandidaten moeten een doctoraat hebben behaald op het moment van de deadline van de MSCA-PF oproep 2021 (15 september 2021), en een maximum van 8 jaar fulltime equivalente ervaring in onderzoek hebben, gemeten vanaf de datum dat de onderzoeker was in het bezit zijn van een doctoraat en gecertificeerd door passende documenten;
 • Aanvragers mogen in de drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de deadline van de oproep niet meer dan 12 maanden in het land van de gastinstelling hebben gewoond of hun hoofdactiviteit (werk, studie, enz.) Hebben uitgeoefend.

De Masterclass staat open voor:

 • Postdoc-onderzoekers aan de UGent die naar het buitenland wensen voor een postdoctoraal mandaat gefinancierd door MSCA;
 • Postdoc-onderzoekers uit het buitenland die een postdoctoraal mandaat wensen aan te vragen bij de UGent als gastinstelling.
 • UGent-professoren die wensen op te treden als begeleider van een fellow en die bereid zijn de wederzijdse kennisoverdracht tussen de gastonderzoeksgroep en de fellow te ondersteunen.

Programma Master Class

Het trainingsprogramma vindt plaats op 20 en 21 mei 2021 en richt zich op verschillende aspecten van het projectvoorstel. Ook algemene aspecten komen aan bod zoals Open Access, datamanagement, ethische vraagstukken, communicatie, maatschappelijke impact, marketing van resultaten, het UGent Postdoc Talent Management programma en HR-beleid.

Hoe meld je je aan voor de Master Class?

Om deel te nemen aan deze training is het belangrijk om een ​​aantal stappen te nemen:

 • De kandidaat moet eerst een UGent-promotor vinden. Deze begeleider ondersteunt het onderzoeksvoorstel en integreert, zodra het project is gestart, de fellow in de onderzoeksgroep.
 • Voor UGent-onderzoekers die een postdoctoraal onderzoeksproject in het buitenland willen aangaan, kunnen ze zich aanmelden voor de Masterclass door het aanvraagformulier samen met hun toekomstige promotor in de gastinstelling in te vullen.
 • De promotor en de fellow sturen samen een aanmeldingsformulier naar het EU-bureau (deadline 19 april 2021) waar ze de wederzijdse kennisoverdracht tussen de fellow en de promotor aantonen. Dit is een essentiële voorwaarde voor het succesvol afronden van het programma.
 • Het EU-team beoordeelt de ingediende aanvragen en geeft waar relevant feedback.
 • Vervolgens ontvangen in aanmerking komende kandidaten een uitnodiging om deel te nemen aan het trainingsprogramma.
 • Na afronding van het programma zullen de deelnemers verdere ondersteuning krijgen van de Europese onderzoeksadviseurs. Daarnaast ontvangen ze een review van het onderzoeksvoorstel. 
Voor meer informatie over MSCA PF in het algemeen, de Master Class en voorwaarden om hulp aan te vragen, raadpleeg de MSCA-webpagina en het EU-team.