Campus Sterre: een groene oase in de buurt

(10-03-2020) Campus Sterre van de UGent is een groene oase in wording. Er is een nieuw looppad, stukken asfalt verdwijnen en de biodiversiteit komt meer in the picture.

Campus Sterre van de Universiteit Gent is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zowat het meest biodiverse stukje groen in een drukbevolkt gebied. De buurt kan daar steeds vaker van genieten. De inhuldiging van de nieuwe tuin met looppad op 10 maart is de eerste stap. Maar daar houden we het niet bij: asfalt zal plaats ruimen voor tuin en de biodiversiteit komt meer ‘in the picture’.

Mieke Verbeken en Tom Moens, beiden professor binnen de vakgroep Biologie, zien de vergroening van de campus met plezier gebeuren. Mieke: “Deze campus is altijd heel biodivers geweest. Dat komt onder andere omdat het tot in de jaren 70 militair gebied was. En militairen zijn heel goed in het bewaren van biodiversiteit. Het is heel simpel: ze bemestten de graslanden nooit en maaiden slechts een paar keer per jaar. Zo ontstaan schrale graslanden.

Schrale graslanden … Dat klinkt niet echt positief?

Mieke: “Laat je niet vangen door de term. Sommige plantensoorten en zwammen hebben net zo’n omgeving nodig. Door te bemesten of bloemen aan te planten, verdwijnen oorspronkelijke soorten. Het is dus niet omdat deze campus niet vol staat met kleurrijke bloemen, dat het niet goed gaat met de natuur. Ik noem het ook wel plantenblindheid: mensen spotten altijd indrukwekkende dieren, maar planten blijven onder de radar. Daar moeten we mensen van genezen. (lacht)”

Tom: “Enkele jaren geleden schreef de UGent een wedstrijd uit voor studenten. Ze konden ideeën insturen om deze campus leuker, moderner en aangenamer te maken. Op dat moment hadden wij nog nooit gecommuniceerd over de biodiversiteit hier, een beetje uit protectionisme. Dat is positief, want dan krijg je minder nieuwsgierige bezoekers en zo blijft de natuur beter intact. Langs de andere kant werd er in de plannen geen rekening gehouden met de belangrijkste stukjes natuur op de campus. Na overleg zijn de plannen aangepast. Vandaag krijgen we het beste van twee werelden.”

 

(c) Peter Verstraeten
(c) Peter Verstraeten


Hoe zien die plannen voor Campus Sterre eruit?

Mieke: “Er is een looppad aangelegd. Je kunt zo helemaal afgezonderd van autoverkeer van de ene naar de andere kant van de campus lopen, toch zo’n anderhalve kilometer. Omdat je op die afstand ook heel wat biodiverse plekjes passeert, hebben we er ook een biodiversiteitspad aan gekoppeld. Aan de hand van QR-codes kom je te weten welke – soms unieke – soorten je hier aantreft.”

Biodiversiteit Campus Sterre

Tom: “Verder zijn er tussen de gebouwen S4 en S5 al stukken asfalt onthard. Er zijn over het algemeen te veel parkeerplaatsen op deze campus, dus sommige van die geasfalteerde stukken willen we verwijderen. Je kunt trouwens je eigen vierkante meter ontharding sponsoren. Zo hopen we steeds meer van deze campus terug te geven aan de natuur. We maken ook duidelijk dat zo’n vierkante meter niet per se bloemen of een boom moet bevatten. Studenten hebben al aangegeven dat ze zelf in een atelier aan de slag willen gaan om banken te bouwen.”

Wat winnen de studenten en de buurt hierbij?

Mieke: “Hier komen soorten zwammen voor die je amper op andere plaatsen vindt. Of die zelfs heel zeldzaam in ons land. Dat is handig voor mijn lessen, maar ook voor de studenten. Zo moeten ze niet ver reizen om bepaalde soorten te leren kennen. Dat we deze campus zo groen mogelijk willen houden, is ook interessant voor de buurt. In de zomer van 2019 werd hier nog een buurtcafé georganiseerd, want mensen snakken naar stukjes natuur in de stad. 10 minuten in de natuur zou al een rustgevend effect hebben. Het looppad is ook open voor iedereen die er gebruik van wil maken.”

Looppad Campus Sterre UGent

Kan dit beleid op alle campussen?

Tom: “Elke campus heeft zijn eigenheid natuurlijk. Daarom werken we momenteel aan een groter biodiversiteitsplan dat de grote lijnen uittekent voor elke locatie van de UGent. Zo weet iedereen waar ze rekening mee kan houden als er nieuwe gebouwen bijkomen of andere veranderingen gepland staan. Kijk maar naar het looppad: dat bestaat uit boomschors, maar dat brengt een enorme verrijking mee aan de schrale ondergrond op onze campus. Het was dus zeer belangrijk dat het pad de lokale flora niet verstoorde. Door het pad hier en daar enkele meters te verleggen konden we zo enkele unieke plantensoorten sparen.”