Muziek heeft een stimulerend effect op je hartslag

(05-04-2017) Uit onderzoek blijkt dat luisteren naar muziek je hartslag significant verhoogt, een afname in het tempo van de muziek vermindert dit effect.

De resultaten kunnen relevant zijn voor therapeuten, sporters en de doorsnee muziekliefhebber.

Zowel in het dagelijkse leven als in therapieën wordt muziek vaak gebruikt om te ontspannen. In sport- en bewegingsomgeving gebruikt men muziek veeleer om de prestaties te verbeteren. Om meer te weten te komen over de relaxerende of stimulerende kwaliteiten van muziek, ging het IPEM (het onderzoekscentrum van de afdeling Musicologie aan de UGent) na of muziek de hartslag van de luisteraar kan beïnvloeden.

Passief luisterexperiment

Proefpersonen namen plaats in een comfortabele ligstoel, zetten alvast een hoofdtelefoon op en ontspanden eerst 9 minuten zodat hun hartslag kon stabiliseren.

  • Daarna volgende de eerste 1 minuut-durende conditie waarin de hartslag in stilte gemeten werd.
  • In de tweede conditie werd 1 minuut lang muziek afgespeeld in een tempo identiek aan dat van de geregistreerde hartslag in de eerste conditie.
  • In de laatste conditie werd het tempo van de muziek tenslotte sneller, trager of in identiek hetzelfde tempo als in de voorgaande conditie afgespeeld

Deze drie opeenvolgende condities werden zeven keer herhaald, zodat elke tempoverandering (-45%, -30%, -15%, +0%, +15%, +30%, en +45%) één keer zou voorkomen. Telkens werd instrumentale muziek  gespeeld die zo goed als volledig onbekend was bij de proefpersonen.

Resultaten

Uit de studie bleek dat de hartslag van de proefpersonen significant toenam van zodra muziek geïntroduceerd werd. Bijkomende versnellingen in het tempo van de muziek waren niet in staat om de hartslag verder te stimuleren. Indien het tempo van de muziek afnam, detecteerde men wel een effect op het aantal slagen per minuut en bleek het stimulerende effect van muziek gereduceerd te worden. Daardoor kwam de hartslag opnieuw in de buurt van de buurt van het initieel gemeten aantal slagen per minuut in stilte. Deze resultaten dragen bij tot onze kennis over de link tussen muziek en cardiovasculaire parameters en zijn van cruciaal belang voor de manier waarop we muziek in dagdagelijkse situaties hanteren.

Info

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1029864917700706

Edith Van Dyck
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen - IPEM
T 09 264 41 41
Edith.VanDyck@UGent.be

Lees meer artikels over: