Het is OK om niet OK te zijn

(10-09-2021) Vandaag is WereldSuïcidePreventieDag, waarop de preventie van zelfdoding wereldwijd onder de aandacht wordt gebracht. Ook binnen UGent en Trustpunt grijpen we dit aan om stil te staan bij het onderwerp zelfdoding en het belang van mentaal welzijn.

Verschillende UGent’ers dragen vandaag een symbolische pin om aandacht te vragen voor suïcidepreventie.    

Om het taboe rond suïcide en mentaal welzijn verder te doorbreken wil de UGent het komende jaar actief inzetten op het verder vormgeven van een volledig geïntegreerd suïcidebeleid. De bedoeling is eerst en vooral om de drempel te verlagen om over suïcide en mentale problemen te praten. We willen een organisatie zijn waar elke medewerker een veilige gesprekspartner kan vinden wanneer dat nodig is. Waar het helemaal OK is om eens niet OK te zijn. Waar we er niet voor terugdeinzen een collega die het zichtbaar moeilijk heeft aan te spreken.

Dat is niet evident: velen van ons kregen niet de handvaten mee om over emoties en moeilijkheden te praten. We horen het wel vaker: ‘ik wil wel in gesprek gaan, maar hoe pak ik dat aan?’. Daarrond willen we sensibiliseren en bewust maken. Ook willen we een aantal hardnekkige misverstanden rond suïcide bijstellen en vervangen door gefundeerde en betrouwbare kennis over het onderwerp. We willen deze informatie het komende jaar bij zoveel mogelijk medewerkers krijgen, zodat oneliners die niet helpend zijn, vermeden worden.

Aan de andere kant willen we ons vanuit Trustpunt met veel drive blijven inzetten op het verder vormgeven van een sterk psychosociaal welzijnsbeleid. Daarbij willen we aandacht hebben voor enerzijds de preventie van psychosociale risico’s, maar anderzijds ook het stimuleren van psychosociale hulpbronnen. Welzijn is immers meer dan het afwezig zijn van mentale moeilijkheden. Welzijn gaat evenzeer over de aanwezigheid van factoren die medewerkers motiveren en enthousiast maken. Enkele voorbeelden van dergelijke hulpbronnen zijn sociale steun, kunnen deelnemen aan interessante projecten en ontwikkelmogelijkheden.

We hopen hiermee dat het hele spectrum aan menselijke ervaringen meer bespreekbaar mag zijn: van heel lastige emoties en levensmoeilijkheden tot gevoelens van bevlogenheid, passie en flow. We ervaren ze allemaal wel eens en wij vinden het belangrijk dat elk deel van het spectrum de aandacht en zorg krijgt die het verdient.

Wie na het lezen van dit artikel nood heeft aan een gesprek rond welzijn op het werk kan terecht bij Trustpunt voor een vertrouwelijk gesprek. Dit kan via trustpunt@ugent.be. Wil je een gratis en volledig anoniem gesprek over ervaren levensmoeilijkheden? Dan kan je terecht op het nummer 1813 (zelfmoordlijn) of 106 (tele-onthaal). Je kan ook anoniem chatten via hun website.