De Universiteit van de Verenigde Naties in Brugge: vraag en antwoord met de nieuwe directeur a.i. Philippe De Lombaerde

(14-04-2020) Philippe De Lombaerde werd op 1 januari 2020 aangesteld als nieuwe directeur a.i. van de vestiging van de Universiteit van de Verenigde Naties in Brugge.

Dit instituut - voluit in het Engels United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (afgekort UNU-CRIS) opereert in nauwe samenwerking met de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Kunt u de Universiteit van de Verenigde Naties  nog eens situeren?

Philippe De Lombaerde
Philippe De Lombaerde
De Universiteit van de Verenigde Naties werd midden  de jaren ‘70 opgericht in de schoot van de Verenigde Naties. Men zou het dus kunnen beschouwen als de denktank van en voor de Verenigde Naties en haar lidstaten. De bedoeling is om denkwerk te verrichten rond de grote beleidsuitdagingen waar de wereld  voor staat, in lijn met de doelstellingen van de Verenigde Naties. Die gaan van sociaal-economische ontwikkeling, over migratie, tot het klimaat. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen sinds een aantal jaren de leidraad.

UNU wil een brug zijn tussen de academische wereld en de beleidswereld: m.a.w. UNU vertaalt academische inzichten in bruikbare kennis voor het beleid, maar ook voor andere belangrijke actoren in onze samenleving.

Naast deze kerntaken inzake onderzoek en advies, doet UNU ook aan vorming, zowel formele master en PhD programma’s alsook korte opleidingsprogramma’s.

De academische activiteiten van UNU werden opgestart in 1975. Het hoofdkwartier is gevestigd in Tokio en UNU bestaat momenteel uit 14 instituten, gevestigd in 12 landen. UNU is dus niet georganiseerd in (disciplinaire) faculteiten zoals de klassieke universiteiten maar eerder in instituten die een bepaalde problematiek op een interdisciplinaire manier benaderen. De basisfinanciering van UNU bestaat uit vrijwillige bijdragen van VN-lidstaten, doorgaans is dit het gastland. In het geval van het instituut gevestigd in Brugge staat Vlaanderen sinds 2001 in voor de financiering. Vanaf oktober 2016 opereert de vestiging in Brugge in partnerschap met de UGent en VUB, die beiden ook middelen inbrengen.


Welke rol speelt de vestiging in Brugge?

Het instituut dat gevestigd is in Brugge (UNU-CRIS, wat staat voor: UNU Institute on Comparative Regional Integration Studies) houdt zich bezig met de (groeiende) rol van supra-nationale regio’s in vele beleidsdomeinen. We zien immers dat in meer en meer beleidsdomeinen de nationale overheden niet meer in staat zijn een autonoom én effectief beleid te voeren dat het hoofd kan bieden aan grensoverschrijdende uitdagingen, en dat er pogingen worden ondernomen om regionale antwoorden te bieden. De huidige corona-crisis illustreert dat zeer goed in het geval van het gezondheidsbeleid: ongecoördineerd beleid binnen de EU bijvoorbeeld is niet optimaal. Maar ook inzake handel, migratie en vluchtelingen, het klimaat, het internet, enzovoort zijn er een hele reeks uitdagingen die moeilijk enkel op nationaal niveau kunnen worden aangepakt. Regio’s, staten, en lokale entiteiten dienen samen te werken.

In de Brugse context, vult UNU-CRIS in zekere zin het Europacollege aan: terwijl het Europacollege zich voornamelijk bezighoudt met voortgezet onderwijs op het vlak van de Europese integratie, focust UNU-CRIS zich voornamelijk op onderzoek en advies, niet alleen met betrekking tot de EU, maar ook samenwerking en integratie in andere regio’s (van ASEAN in Zuidoost Azië tot MERCOSUR in Zuid-Amerika).

Onze link met Vlaanderen zorgt er bovendien voor dat we ook bijzondere aandacht hebben voor de relatie tussen de verschillende beleidsniveaus en hoe de sub-regionale regio’s een rol spelen ten aanzien van het nationale en supra-nationale niveau.

Zo heeft UNU-CRIS in het verleden Vlaanderen geadviseerd in haar buitenlands beleid ten aanzien van de BENELUX en Oost-Europa, en zijn activiteiten ontwikkeld in het kader van het gebied van de Zuidelijke Noordzee (Frankrijk, België, Nederland, VK) en met Zeeuws-Vlaanderen. Met andere woorden, UNU-CRIS bekijkt de rol van de regio’s globaal, maar heeft ook oog voor de directe omgeving.

UNU-CRIS werkt daarbij autonoom, met de UGent en VUB, of met andere partners. Er werd reeds samengewerkt met andere Vlaamse universiteiten zoals Leuven en Antwerpen, en universiteiten en andere instellingen over de hele wereld.

Wat is de relevantie van UNU-CRIS voor het bedrijfsleven in West-Vlaanderen? Is samenwerking mogelijk?

Er zijn zeker raakvlakken met de bedrijfswereld. Het onderzoek dat op UNU-CRIS wordt verricht, is zoals gezegd niet zozeer puur academisch, maar wel eerder toegepast, beleidsgericht en in veel gevallen relevant voor het bedrijfsleven. Thema’s die op onze radar staan zijn onder meer: nieuwe EU-vrijhandelsakkoorden, Brexit, migratie- en vluchtelingenproblematiek, grensarbeid, duurzame ontwikkeling, SDGs, internationale projectie van sub-nationale regio’s (zoals West-Vlaanderen), grensoverschrijdende regio’s (zoals Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik), enzovoort.

Samenwerking kan verschillende vormen aannemen onder andere:

  • het mobiliseren van een spreker;
  • het sponsoren en/of samen organiseren van een event;
  • het uitvoeren van studie-opdrachten voor bedrijven of sectoren.

Een belangrijke toegevoegde waarde van UNU-CRIS daarbij is haar interdisciplinaire aanpak en de mogelijkheid haar globale netwerk van contacten te mobiliseren voor vergelijkend onderzoek. Het organiseren van vormingsactiviteiten over bepaalde thema’s is ook mogelijk.

Hoe kan men op de hoogte blijven van de activiteiten van UNU-CRIS ?

  • Website: www.cris.unu.edu
  • Inschrijven op de nieuwsbrief;
  • Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn;
  • Onze blogs, working papers en policy briefs kunnen vrij worden gedownload.

 

Philippe De Lombaerde werd op 1 januari 2020 aangesteld als directeur a.i. van UNU-CRIS. Hij is ook als associate professor internationale economie verbonden aan de Neoma Business School (Reims - Rouen – Parijs) sinds januari 2016. Voorheen was hij al verbonden aan UNU-CRIS, eerst als onderzoeker en nadien als Associate Director (van 2002 tot 2015). Daarvoor was hij werkzaam in Colombia en Thailand. Hij is zijn carrière begonnen aan de Universiteit Antwerpen.

Dr. De Lombaerde is oud-student economie aan de UGent. Hij zette daarna zijn studies verder in o.m. Brussel, Antwerpen en Aken. Hij was betrokken bij beleidsgericht onderzoek en consultancy voor de overheden in Vlaanderen, België, Frankrijk, Duitsland, VK, Colombia en Thailand, en voor internationale organisaties zoals UNDP, ILO, UNESCO, UNECA, UNESCWA, World Bank, EU, UNASUR, and SADC.