Twee nieuwe masters UGent Campus Kortrijk officieel goedgekeurd

(24-06-2020) Recent keurde de Vlaamse Regering twee nieuwe masteropleidingen aan de UGent Campus Kortrijk goed.

Deze opleidingen kwamen er binnen de strategie van de UGent om op haar Campus Kortrijk in te zetten op unieke studierichtingen. De grote vraag van bedrijven naar deze gespecialiseerde ingenieurs zette de beslissing van de UGent kracht bij.

Zowel de Master of Science in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie, als de  Master of Science in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering kregen officieel groen licht.

Beide opleidingen die elk in totaal 4 studiejaren duren, leiden tot het diploma en de titel van ‘industrieel ingenieur’. Je kan ze alleen volgen aan de UGent Campus Kortrijk. Deze unieke industrieel ingenieurs worden niet alleen theoretisch geschoold. Ze krijgen vanaf hun eerste lesweek ook heel wat hands-on labovakken. De theorie toetsen aan de praktijk van cases uit het bedrijfsleven maakt deel uit van het DNA van de UGent-opleidingen in Kortrijk.

Met de opleiding Industrieel ontwerpen erbij, opgericht in 1995, is het erkende aanbod van unieke masteropleidingen aan de UGent Campus Kortrijk nu helemaal compleet.

“Onze opleiding Circulaire bioprocestechnologie bouwt aan de processen achter de kringloopeconomieCirculaire bioprocestechnologie


In de opleiding Circulaire bioprocestechnologie leren studenten hoe ze nieuwe biogebaseerde processen kunnen ontwikkelen die ze bijvoorbeeld toepassen bij de productie van gezonde voeding, duurzame chemicaliën en materialen, en biobrandstoffen.

De vraag naar industrieel ingenieurs met kennis van nieuwe biogebaseerde processen is groot.

 “Europa wil heel sterk inzetten op de circulaire economie”, vertelt professor Ann Dumoulin, coördinator van de opleiding. “Dat betekent hernieuwbare materialen gebruiken als startmateriaal en daarvoor moeten productieprocessen ontwikkeld of aangepast worden. Tijdens die productieprocessen bekijken wij hoe je zo weinig mogelijk water en energie verbruikt, zo weinig mogelijk afval produceert en hoe je het geproduceerde afval kan opwaarderen.”

Binnen deze opleiding voorziet de UGent een traject rond voedingsprocestechnologie, de voedingsprocessen, tot en met verpakkingstechnologie, en een traject rond groene technologie gericht op het ruimer geheel van industriële toepassingen waarin duurzame materialen, recyclage, (op)zuivering en hergebruik een belangrijke plaats innemen.

De huidige bouw van het nieuwe onderzoeks- en expertisecentrum voor de groenten- en aardappelverwerkende industrie VEG-i-TEC en de start van een nieuw campusgebouw voor zowel onderwijs als onderzoek volgend jaar, versterken de keuze voor deze unieke specialisaties.

“Opleiding Machine- en productieautomatisering: witte raven voor Industrie 4.0”Siemens Event Xiak MPA

Bedrijven die inzetten op een gedigitaliseerde productie staan in de wachtrij voor de ingenieurs die zich specialiseren in zowel machinebouw als productieautomatisering.

In essentie leren studenten uit de masteropleiding Machine- en productieautomatisering door de combinatie van elektromechanisch ontwerp en intelligentie hoe ze machines efficiënt en flexibel inzetbaar kunnen maken.

"Industrie 4.0 is momenteel het codewoord voor de bedrijven”, zegt professor Jos Knockaert, coördinator van de opleiding.
“De digitalisering zorgt ervoor dat bedrijven hun productieproces van grondstof tot recyclage kunnen volgen. Ze kunnen de data analyseren en vervolgens hun productie optimaliseren. Daarvoor heb je ingenieurs nodig die automatiseringsconcepten kennen, maar ook thuis zijn in ICT. Die twee werelden willen we met deze opleiding samenbrengen.”

De studenten die zullen afstuderen als industrieel ingenieur met specialisatie in de machine- en productieautomatisering hebben dan ook een veelzijdig profiel. Ze hebben geleerd hoe ze via simulaties machines optimaliseren nog voor die bestaan. In een tweede stap combineren ze deze machines tot een volledige productievloer die je digitaal kan opvolgen.

“Alle data die dit oplevert, laat bedrijven toe om de efficiëntie te verhogen”, preciseert Jos Knockaert. “Dat is een derde luik van de opleiding. De eerste twee delen maken deel uit van de bacheloropleiding, terwijl de optimalisering aan bod komt in de masteropleiding.”

Schakelprogramma nu al mogelijk

De academische bacheloropleidingen die deze masteropleidingen voorafgaan, zijn al gestart in het academiejaar 2018-2019.

Studenten die in 2020 een professionele bachelor behalen - in specifieke afstudeerrichtingen weliswaar – kunnen vanaf september instappen in een schakelprogramma dat leidt tot een van deze twee unieke masteropleidingen.

Over twee jaar, in academiejaar 2021-2022, komen de eerste masters in de machine- en productieautomatisering en in de circulaire bioprocestechnologie op de arbeidsmarkt. Rondvraag bij bedrijven leerde dat zij veel nood hebben aan deze profielen. Ze staan te popelen om deze veelzijdige ingenieurs met specifieke competenties aan te werven.

Meer info

Masteropleidingen, schakelprogramma’s en infodagen aan de UGent Campus Kortrijk: www.ugent.be/campuskortrijk

Contact