Naar een nieuw Learning Management Systeem aan de UGent (vervanging van Minerva)

(12-01-2018) Aan de UGent is een project opgestart dat zal leiden tot de implementatie van een nieuw Learning Management Systeem (LMS), ter vervanging van Minerva.

Dit gaat via een aanbesteding, een procedure die naar schatting twee jaar in beslag zal nemen en waarbij studenten en medewerkers nauw betrokken worden.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een toekomstgerichte, gebruikersvriendelijke, intuïtieve en rijk uitgeruste leeromgeving voor alle studenten, lesgevers en ondersteunende medewerkers van de Universiteit Gent.

De procedure verloopt in verschillende stappen. Zo werden in overleg met lesgevers, studenten en ondersteunende medewerkers de functionele en technische eisen opgesteld waar het nieuwe LMS aan moet voldoen. Ook werd in overleg met de cel Aankoopbeleid (directie Financiën) de aanbesteding voorbereid. 

De voorselectie van de kandidaten aan de hand van referenties en de economische draagkracht van de kandidaat-leveranciers heeft inmiddels plaatsgevonden en de kandidaat-leveranciers die voldoen aan deze criteria is gevraagd een offerte in te dienen op basis van het volledige bestek met daarin onder andere de functionele en technische eisen. De kandidaat-leveranciers hebben conform de wetgeving 40 dagen de tijd op hierop te reageren.

Na ontvangst van de offertes vinden in februari en maart 2018 proefopstellingen plaats, waarbij ongeveer 120 studenten en medewerkers op demo-omgevingen de producten van de drie kandidaat-leveranciers zullen beoordelen op gebruikersvriendelijkheid. Het resultaat van deze proefopstellingen is een cruciaal onderdeel in de beoordeling van de kandidaat-leveranciers. Indien een kandidaat-leverancier te weinig punten behaalt in deze fase, wordt deze kandidaat uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding. 

De werving van studenten en medewerkers voor deelname aan deze proefopstellingen is momenteel bezig. Hierbij streven we naar een diverse groep respondenten vanuit de verschillende faculteiten die de Universiteit Gent rijk is. We kijken ernaar uit om samen met jullie het meest geschikte LMS voor de Universiteit Gent te selecteren!

Info

Voor meer informatie over de aanbesteding voor het nieuwe LMS, neem contact op met Toon Van Hoecke, afdelingshoofd ICT-leeromgeving, via toon.vanhoecke@ugent.be