Nieuwe sorteerregels in 2020: pmd wordt p+md

(10-01-2020) Het ingezamelde plastic in het pmd-afval beperkt zich niet langer tot flessen en flacons. Vanaf januari mogen alle plastic verpakkingen in de 'Blauwe zak'

Bakjes, vlootjes, folie, schaaltjes, snoepwikkels, yoghurtpotjes, zakjes, bekers, potjes, tubes, doppen... alle plastic verpakkingen mogen nu bij het PMD. De UGent mag daarmee de regels volgen die sinds 1 januari ook voor de inwoners van de stad Gent gelden, en in de komende jaren in heel Vlaanderen ingevoerd zullen worden.

Natuurlijk is het belangrijk om correct te blijven sorteren:

  • Verwijder de folies van de potjes en bakjes en gooi ze apart in de pmd-zak.
  • Laat doppen wel op de plastic flessen zitten.
  • Naast drankkartons en blikjes horen ook metalen kroonkurken, aluminium schaaltjes en lege spuitbussen van cosmetica en slagroom in het pmd-afval.
  • Aluminiumfolie en piepschuim mogen nog altijd niet in de blauwe zak.
  • Verpakkingen groter dan 8 liter en verpakkingen van giftige of bijtende producten zijn nooit toegelaten.
  • Prop geen verpakkingen in elkaar.

De oude blauwe zakken worden opgebruikt tot einde voorraad, gevuld volgens de nieuwe sorteerregels.

Op de UGent-adressen waar tot nu toe ongekleurde folies en harde plastics apart werden ingezameld, blijft deze regeling behouden. Het zorgt voor hoogwaardige recyclage.

Meer algemene info over het sorteerbeleid: betersorteren.be