Deelnemers gezocht voor onderzoek naar hervalpreventie bij depressie

(06-03-2017) Voor een onderzoek naar hervalpreventie bij een depressie zijn wetenschappers zijn op zoek naar volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die in het verleden een depressie meegemaakt hebben.

Wetenschappers van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie voeren onderzoek uit om de cognitieve kwetsbaarheidsfactoren voor depressie aan te pakken. Na initiële beloftevolle bevindingen uit voorgaande studies rekruteren ze nu opnieuw geïnteresseerde participanten voor een vervolgstudie.

In deze studie gaan ze de effectiviteit na van een computertraining in het reduceren van kwetsbaarheid voor depressie (o.a. depressief gepieker, cognitieve klachten). Op die manier vermindert de kans op herval. De interventie zelf bestaat uit 10 sessies van maximum 15 à 20 minuten die thuis op de computer uitgevoerd dienen te worden over een periode van 14 dagen. Deelname is ook mogelijk voor volwassenen bij wie de depressie optrad in combinatie met een bipolaire stoornis.

Doelgroep

  • Volwassenen tussen 18 en 65 jaar
  • In het verleden een depressie meegemaakt
  • Je beschikt over een computer met internetverbinding

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via kristof.hoorelbeke@ugent.be. Gelieve daarbij je telefoonnummer te vermelden.